Till navigation Till innehåll

Ansökningsdatum 2022

Här kan du se ansökningsdatum 2022 för respektive bidrag. Bidragen är grupperade efter ämnesområde.

Barn och unga, Bibliotek, Bildkonst, form och konsthantverk, Civilsamhället, Internationellt, Krisstöd och återstartsbidragKulturtidskrifter, Litteratur och läsande, Musik, Nationella minoriteter, Regional utveckling, Scenkonst

Barn och unga

Bidrag till kulturskolor

 • 18 januari 2022 – 15 februari 2022

Läs mer om bidrag till kulturskolor

Bidrag till spetsundervisning

 • 18 januari 2022 – 15 februari 2022 

Läs mer om bidrag till spetsundervisning

Bokstart: Språknätverk

 • 25 augusti 2022 – 22 september 2022

Läs mer om bidrag till språknätverk inom Bokstart

Bokstart: projekt

 • 25 augusti 2022 – 22 september 2022 

Läs mer om bidrag till projekt inom Bokstart

Skapande skola 

 • 04 januari 2022 – 03 februari 2022

Läs mer om bidraget Skapande skola

Bibliotek

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

 • 15 mars 2022 – 12 april 2022

Läs mer om inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Stärkta bibliotek

 • 08 mars 2022 – 05 april 2022

Läs mer om stärkta bibliotek

Bildkonst, form och konsthantverk

Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

 • 15 september 2022 – 13 oktober 2022

Läs mer om främjande organisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

 • 20 januari 2022 – 17 februari 2022
 • 18 augusti 2022 – 15 september 2022

Läs mer om projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

Konstnärliga produktionsplatser

 • 18 augusti 2022 – 15 september 2022

Läs mer om konstnärliga produktionsplatser

Verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Från och med hösten 2022 slås de båda verksamhetsbidragen till utställningsarrangörer och konsthantverksgrupper ihop till ett: Verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk. 

 • 18 augusti 2022 – 15 september 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Läs mer om verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk

Läs mer om verksamhetsbidrag till konsthantverk

Civilsamhället

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

 • 04 oktober 2022 – 01 november 2022

Läs mer om bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Centrumbildningar

 • 27 september 2022 – 25 oktober 2022 

Läs mer om centrumbildningar

Lokalhållande organisationer

 • 04 oktober 2022 – 01 november 2022

Läs mer om lokalhållande organisationer

Skådebanan

 • 04 oktober 2022 – 01 november 2022

Läs mer om bidrag till Skådebanan

Internationellt

Bidrag till internationella nätverk

 • 30 augusti 2022 – 27 september 2022

Läs mer om bidrag till internationella nätverk

Projektbidrag till fristadsprogrammet

 • 22 mars 2022 – 19 april 2022
 • 06 oktober 2022 – 03 november 2022

Läs mer om projektbidrag till fristadsprogrammet

Projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

 • 26 apr 2022 – 1 nov 2022

Läs mer om projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa

 • 1 mar 2022 – 31 dec 2022

Läs mer om projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa

Projektbidrag till utsända kulturråd

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Läs mer om bidrag till utsända kulturråd

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

 • 30 augusti 2022 – 27 september 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Krisstöd och återstartsbidrag

Krisstöd till kulturen

 • Bildkonst, museer, litteratur med mera: 21 februari 2022 – 14 mars 2022
 • Scenkonst: 21 februari 2022 – 15 mars 2022
 • Musik: 21 februari 2022 – 16 mars 2022

Läs mer om krisstödet

Återstartsbidrag till kulturen

 • Bildkonst, museer, litteratur med mera: 11 april 2022 – 2 maj 2022
 • Scenkonst: 11 april 2022 – 3 maj 2022
 • Musik: 11 april 2022 – 4 maj 200

Läs mer om återstratsbidraget

Kulturtidskrifter

Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

 • 20 oktober 2022 – 17 november 2022

Läs mer om bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Produktionsstöd till kulturtidskrifter

 • 02 augusti 2022 – 30 augusti 2022

Läs mer om produktionsstöd till kulturtidskrifter

Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år. 

Sista ansökningsdag:

 • 10 februari 2022
 • 19 april 2022
 • 08 september 2022
 • 27 oktober 2022

Läs mer om bidrag till översättare av svensk litteratur

Litteraturstöd

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Läs mer om litteraturstödet

Läs- och litteraturfrämjande insatser

 • 17 februari 2022 – 17 mars 2022
 • 06 september 2022 – 04 oktober 2022 

Läs mer om läs- och litteraturfrämjande insatser

Stöd till planerad utgivning av litteratur

 • 22 februari 2022 – 22 mars 2022 
 • 01 september 2022 – 29 september 2022

Läs mer om stöd till planerad utgivning av litteratur

Swedish Literature Exchange

Bidrag till översättning och litterära evenemang i utlandet.

Läs mer på vår engelska sida

Musik

Bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet

 • 10 mars 2022 – 7 april 2022

Läs mer om bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet

Musikutgivning (fonogram)

 • 03 februari 2022 – 03 mars 2022
 • 09 augusti 2022 – 06 september 2022

Läs mer om musikutgivning (fonogram)

Projektbidrag till konsertverksamhet

 • 27 januari 2022 – 24 februari 2022

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet

Samverkan med komponister

 • 8 februari 2022 – 8 mars 2022
 • 23 augusti 2022 – 20 september 2022

Läs mer om samverkan med komponister

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

 • 19 april 2022 – 17 maj 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

 • 5 maj 2022 –  2 juni 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 08 september 2022 – 06 oktober 2022

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Nationella minoriteter

Projektbidrag nationella minoriteters kultur

 • 22 februari 2022 – 22 mars 2022
 • 20 september 2022 – 18 oktober 2022

Läs mer om projektbidrag nationella minoriteters kultur

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

 • 20 september 2022 – 18 oktober 2022 

Läs mer om verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 17 februari 2022 – 17 mars 2022

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 17 februari 2022 – 17 mars 2022

Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 04 oktober 2022 – 01 november 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

 • 08 september 2022 – 06 oktober 2022

Läs mer om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Scenkonst

Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

 • 25 oktober 2022 – 22 november 2022

Läs mer om daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Fri scenkonst projektbidrag

 • 30 december 2021 – 27 januari 2022
 • 16 augusti 2022 – 13 september 2022

Läs mer om fri scenkonst projektbidrag

Fri scenkonst verksamhetsbidrag

 • 10 februari 2022 – 10 mars 2022

Läs mer om fri scenkonst verksamhetsbidrag

Samverkan med komponister

 • 8 februari 2022 – 8 mars 2022
 • 23 augusti 2022 – 20 september 2022

Läs mer om samverkan med komponister

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 • 08 september 2022 – 06 oktober 2022

Läs mer om vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

+ + +