2019-02-05

Bild- och formkonst

Främjandeorganisationer inom bild- och formområdet, fördelning av verksamhetsbidrag 2019, Bild och form

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Sveriges Konstföreningar
  Beviljat belopp
  8345000
 • Sökande organisation
  Folkrörelsernas Konstfrämjande
  Beviljat belopp
  4250000
 • Sökande organisation
  Föreningen Handarbetets Vänner
  Beviljat belopp
  600000
 • Sökande organisation
  Stiftelsen Filmform
  Beviljat belopp
  550000