2016-05-03

Scenkonst

Dansnät Sverige, arrangörs- och turnéstöd inom dansområdet, projektbidrag 2016

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Kultur Jönköpings kommun
  Beviljat belopp
  197000
 • Sökande organisation
  Västmanlandsmusiken
  Beviljat belopp
  204000
 • Sökande organisation
  Dans i Nord
  Beviljat belopp
  170000
 • Sökande organisation
  Region Värmland Kulturcentrum
  Beviljat belopp
  41000
 • Sökande organisation
  Linköpings kommun
  Beviljat belopp
  84000
 • Sökande organisation
  NorrlandsOperan AB
  Beviljat belopp
  237000
 • Sökande organisation
  Dansstationen
  Beviljat belopp
  283000
 • Sökande organisation
  Kultur i Väst
  Beviljat belopp
  364000
 • Sökande organisation
  Region Halland
  Beviljat belopp
  276000
 • Sökande organisation
  AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
  Beviljat belopp
  234000
 • Sökande organisation
  Gävle Teaterförening
  Beviljat belopp
  142000
 • Sökande organisation
  Länsteatern på Gotland
  Beviljat belopp
  92000