Till navigation Till innehåll
2018-01-16

Civilsamh��llet

Centrumbildningar inom kulturomr��det, f��rdelning av verksamhetsbidrag f��r ��r 2018

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Centrum för dramatik
  Beviljat belopp
  910 000
 • Sökande organisation
  Centrum för fotografi
  Beviljat belopp
  1 190 000
 • Sökande organisation
  Danscentrum
  Beviljat belopp
  3 620 000
 • Sökande organisation
  Föreningen FilmCentrum
  Beviljat belopp
  2 460 000
 • Sökande organisation
  Författarcentrum Riks
  Beviljat belopp
  4 170 000
 • Sökande organisation
  Illustratörcentrum
  Beviljat belopp
  1 390 000
 • Sökande organisation
  Konstnärscentrum
  Beviljat belopp
  2 000 000
 • Sökande organisation
  Manegen
  Beviljat belopp
  570 000
 • Sökande organisation
  Musikcentrum Riks
  Beviljat belopp
  3 435 000
 • Sökande organisation
  Seriefrämjandet
  Beviljat belopp
  400 000
 • Sökande organisation
  Stiftelsen Konsthantverkscentrum
  Beviljat belopp
  2 410 000
 • Sökande organisation
  Teatercentrum
  Beviljat belopp
  2 970 000
 • Sökande organisation
  Översättarcentrum
  Beviljat belopp
  1 075 000
+ + +