Till navigation Till innehåll
2020-01-28

Civilsamhället

Centrala amatörkulturorganisationer, verksamhetsbidrag 2020

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Sveriges Kyrkosångsförbund
  Beviljat belopp
  326700
 • Sökande organisation
  Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
  Beviljat belopp
  59400
 • Sökande organisation
  Riksförbundet för Folkmusik och Dans
  Beviljat belopp
  693000
 • Sökande organisation
  RIKSORGANISATIONEN POPKOLLO
  Beviljat belopp
  49500
 • Sökande organisation
  Riksförbundet Visan i Sverige
  Beviljat belopp
  103950
 • Sökande organisation
  SUB - Riksförbundet för Subkultur
  Beviljat belopp
  69300
 • Sökande organisation
  Kontaktnätet
  Beviljat belopp
  39600
 • Sökande organisation
  Sveriges Film- och Videoförbund
  Beviljat belopp
  69300
 • Sökande organisation
  Sveriges Hembygdsförbund
  Beviljat belopp
  445500
 • Sökande organisation
  Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
  Beviljat belopp
  435600
 • Sökande organisation
  Riksförbundet Svensk Fotografi
  Beviljat belopp
  89100
 • Sökande organisation
  Sveriges Körförbund
  Beviljat belopp
  1980000
 • Sökande organisation
  Föreningen Liv i Sverige
  Beviljat belopp
  69300
 • Sökande organisation
  Svenska Folkdansringen
  Beviljat belopp
  504900
 • Sökande organisation
  Sverigefinska Riksförbundet/amatörteaterförbundet
  Beviljat belopp
  534600
 • Sökande organisation
  Ax
  Beviljat belopp
  326700
 • Sökande organisation
  Föreningen för Tidig Musik
  Beviljat belopp
  89100
 • Sökande organisation
  Sveriges Spelmäns Riksförbund
  Beviljat belopp
  480150
 • Sökande organisation
  Equmeniakyrkans sångarförbund
  Beviljat belopp
  69300
 • Sökande organisation
  Amatörteaterns Riksförbund
  Beviljat belopp
  2524500
 • Sökande organisation
  Svenska Arbetarsångarförbundet
  Beviljat belopp
  39600
 • Sökande organisation
  Berättarnätet Sverige
  Beviljat belopp
  49500
 • Sökande organisation
  Sveriges Arbetarteaterförbund
  Beviljat belopp
  435600
 • Sökande organisation
  Sveriges Orkesterförbund
  Beviljat belopp
  1485000
+ + +