Till navigation Till innehåll
2016-01-26

Nationella minoriteter

Nationella minoriteters kulturverksamhet, verksamhetsbidrag 2016

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Finlandsinstitutet
  Beviljat belopp
  1 100 000
 • Sökande organisation
  Finska Kulturföreningen i Sverige
  Beviljat belopp
  2 100 000
 • Sökande organisation
  Föreningen för Judisk Kultur i Sverige
  Beviljat belopp
  400 000
 • Sökande organisation
  Judiska Församlingen i Stockholm
  Beviljat belopp
  500 000
 • Sökande organisation
  Romska Kulturcentret i Malmö
  Beviljat belopp
  700 000
 • Sökande organisation
  Såhkie Umeå Sameförening
  Beviljat belopp
  120 000
 • Sökande organisation
  Tornedalsteatern
  Beviljat belopp
  2 200 000
+ + +