2017-01-31

Bild- och formkonst

Främjandeorganisationer inom bild- och formområdet, fördelning av verksamhetsbidrag 2017, Bild och form

Sökande organisation
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Stiftelsen Filmform
  Beviljat belopp
  350000
 • Sökande organisation
  Folkrörelsernas Konstfrämjande
  Beviljat belopp
  4150000
 • Sökande organisation
  Handarbetets Vänner
  Beviljat belopp
  600000
 • Sökande organisation
  Sveriges Konstföreningar
  Beviljat belopp
  8345000