2016-02-23

Litteratur och läsande

Översättare resor, 1:a fördelningen 2016

Sökande organisation/person
Beviljat belopp
 • Sökande organisation/person
  Gabrielle Rozsaffy
  Beviljat belopp
  3000
 • Sökande organisation/person
  Yinghong Wang
  Beviljat belopp
  13600
 • Sökande organisation/person
  Sveza Daceva Filipova
  Beviljat belopp
  8000
 • Sökande organisation/person
  Esther Sermage
  Beviljat belopp
  8400