Till navigation Till innehåll
2018-05-29

Nationella minoriteter

Romska kulturaktörer, Projektbidrag 2018, 1:a fördelning

Sökande organisation
Projektets namn
Beviljat belopp
 • Sökande organisation
  Malmö Romska Idécenter
  Projektets namn
  Kulturella aktiviteter med romska barn
  Beviljat belopp
  140 000
 • Sökande organisation
  Sveriges Romerförbund
  Projektets namn
  Synlig men osynlig
  Beviljat belopp
  300 000
+ + +