2016-05-17

Litteratur och läsande

Översättare resor, 2:a fördelningen 2016

Sökande organisation/person
Beviljat belopp
 • Sökande organisation/person
  Ceweri, Firat
  Beviljat belopp
  9000
 • Sökande organisation/person
  Anna Weglenska
  Beviljat belopp
  5000
 • Sökande organisation/person
  Ann Henning Jocelyn
  Beviljat belopp
  9000
 • Sökande organisation/person
  Justyna Czechowska
  Beviljat belopp
  4000
 • Sökande organisation/person
  Gisela Kosubek
  Beviljat belopp
  6000
 • Sökande organisation/person
  Maiping Chen
  Beviljat belopp
  10000
 • Sökande organisation/person
  Viola Somogyi
  Beviljat belopp
  2500