Till navigation Till innehåll
2016-02-16

Litteratur och l��sande

Facklitteratur f��r vuxna, f��rdelning av medel, f��rsta f��rdelningstillf��llet f��r ��r 2016

Boktitel
Författare
Översättare
Utgivare
 • Boktitel
  Arvet och arvtagarna: Fem tusen år av mesopotamisk lärdomshistoria
  Författare
  Kantola, Taina; Warring, Lennart
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Natur och Kultur
 • Boktitel
  Big World Small Planet - välfärd inom planetens gränser
  Författare
  Rockström, Johan; Klum, Mattias
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Bokförlaget Max Ström
 • Boktitel
  Det här förändrar allt
  Författare
  Klein, Naomi
  Illustratör
  Översättare
  Hans O Sjöström, Tomas Andersson och Joachim Retzlaff
  Utgivare
  Ordfront förlag AB
 • Boktitel
  En trösterik sanning
  Författare
  Wilkinson, Richard; Pickett, Kate
  Illustratör
  Översättare
  Anders Schaerstrom
  Utgivare
  Karneval förlag
 • Boktitel
  How Islam came into existence
  Författare
  El Heriri, Ebu Musa
  Illustratör
  Översättare
  Dr Hosein Khalighi
  Utgivare
  Kurdiska Institutet i Stockholm
 • Boktitel
  Kampen mot Putin. Den ryska proteströrelsens uppgång och fall
  Författare
  Leander, Per
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Verbal förlag
 • Boktitel
  Keith Johnstone - en biografi
  Författare
  Dudeck, Theresa Robbins
  Illustratör
  Översättare
  Maria Bodinger & Caroline Hagafors
  Utgivare
  Improvisationsstudion Förlag
 • Boktitel
  Min historia
  Författare
  Shakur, Assata
  Illustratör
  Översättare
  Per Björklund
  Utgivare
  Verbal förlag
 • Boktitel
  Monster i garderoben
  Författare
  Hilton, Johan
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Natur och Kultur
 • Boktitel
  Morgonrodnad
  Författare
  Arvidsson, Stefan
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Nordic Academic Press
 • Boktitel
  Om fysiska förhållanden hos jorden och månen
  Författare
  Kant, Immanuel
  Illustratör
  Översättare
  Gunnar Welin
  Utgivare
  Gidlunds förlag
 • Boktitel
  Passagearbetet, band I
  Författare
  Benjamin, Walter
  Illustratör
  Översättare
  Ulf Peter Hallberg
  Utgivare
  Bokförlaget Atlantis AB
 • Boktitel
  Passagearbetet, band II
  Författare
  Benjamin, Walter
  Illustratör
  Översättare
  Ulf Peter Hallberg
  Utgivare
  Bokförlaget Atlantis AB
 • Boktitel
  Podemos – Vänsterpolitik i kristid
  Författare
  Elstad. Lotta
  Illustratör
  Översättare
  Gun-Britt Sundström
  Utgivare
  Celanders förlag
 • Boktitel
  På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990
  Författare
  Tolvhed, Helena
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Makadam förlag
 • Boktitel
  Somalia
  Författare
  Magnusson, Tomas
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Faun Förlag
 • Boktitel
  Vad är adtikens filosofi?
  Författare
  Hadot, Pierre
  Illustratör
  Översättare
  Jim Jakobsson
  Utgivare
  Daidalos
 • Boktitel
  Äntligen diktatur: Reportage om det riktiga Thailand
  Författare
  Sköld, Mattias
  Illustratör
  Översättare
  Utgivare
  Natur och Kultur
+ + +