2016-01-27

Scenkonst

Vissa aktörer (Dans) av kulturpolitiskt intresse, fördelning av verksamhetsbidrag för år 2016

Sökande organisation
Beviljat belopp
  • Sökande organisation
    Dansnät Sverige/Dansens Hus
    Beviljat belopp
    3100000