Till navigation Till innehåll

Definitioner

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Aktör av central betydelse: Aktör av central betydelse för musikområdet som bidrar till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Det kan handla om att aktörer bidrar till musiklivets infrastruktur, att aktören uppvisar konstnärlig kvalitet eller att aktören främjar musikområdets utveckling och tillgänglighet. Aktör av central betydelse inom musikområdet avser även en aktör som säkrar produktion, konsert/speltillfällen, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn.

Aktör verksam i Sverige: med detta menas att aktören är registrerad i Sverige och har sin verksamhet baserad i Sverige.

Interkulturell verksamhet: verksamhet som innefattar möten mellan olika kulturer och kulturella uttryck i Sverige.

Internationell kulturverksamhet: en verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.

Konsertprojekt: avser i detta sammanhang projekt där yrkesmässigt verksamma artister och musikgrupper engageras av arrangör/-er för att framföra musik offentligt inför en publik.

Professionell art: avser att projektet bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare och att verksamheten bedrivs i yrkesmässiga former. Detta innebär bland annat att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs och att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och andra som medverkar yrkesmässigt.

Samarbetsprojekt: med detta menas ett projekt som drivs (eller projektleds) av en aktör inom musikområdet som är sökande part hos Kulturrådet och som samarbetar med minst en annan aktör som är projektpartner. Ett samarbete innebär att minst två parter tillsammans utvecklar och genomför ett gemensamt projekt. Projekt som har som huvudsakligt syfte att arrangörer engagerar fria musikgrupper betraktas inte som ett samarbetsprojekt i detta sammanhang.

Verksam inom musikområdet: organisation som bedriver en substantiell del av verksamheten inom musikområdet.

Laddar...

+ + +