Till navigation Till innehåll

Hur påverkas bidragsgivningen av kriget i Ukraina?

Sverige fördömer kraftfullt den ryska invasionen av Ukraina. Här nedan redogör vi för Kulturrådets ställningstagande när det gäller kultursamarbeten med Ryssland och Belarus.

Vi följer regeringens uppmaning att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart ska upphöra. Inga nya kontakter eller åtaganden ska initieras.

De individuella kontakter mellan kulturaktörer i Sverige och Ryssland/Belarus som förekommer går inte att likställa med de statliga. Många enskilda författare, konstnärer och journalister bedriver opposition mot den ryska statsledningen. Kulturrådet kommer därför inte att kategoriskt bryta alla kontakter med ryska kulturaktörer.

Vi prövar i stället i varje enskilt fall, så långt det är möjligt, om individuella kontakter och samarbeten är lämpliga. Vi beaktar också, på regeringens uppmaning, de säkerhetspolitiska aspekterna på dessa samarbeten. Kulturrådet tillämpar nu en strikt hållning när det gäller utbetalningar, ansökningar, avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska mottagare.

+ + +