Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

i-Portunus mobilitetsstöd

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. i-Portunus är ett mobilitetsprogram som verkar för att främja utbyte och rörlighet för enskilda kulturskapare och kulturaktörer i Europa. Nu kan residensvärdar söka stöd inom i-Portunus Houses för samarbetsprojekt.

i-Portunus startade som ett pilotprogram under Kreativa Europas programperiod (2014–2020) och är nu en permanent del av Kreativa Europas program för 2021–2027. Utlysningarna inom programmet befinner sig fortfarande i en pilotfas för att säkerhetsställa ett bra upplägg för hela mobilitetsprogrammet.

Programmet är uppdelat i två program, en för residensvärdar (Organisationer och etablerade kulturaktörer som erbjuder residens) och en för enskilda personer (konstnärer inom alla konstområden samt professionella kulturaktörer). 

i-Portunus Houses

Organisationer eller andra etablerade kulturaktörer som erbjuder residens kan söka stöd för samarbetsprojekt. i-Portunus Houses är öppet för alla medlemsländer i Kreativa Europa, samt Storbritannien. I informationen nedan hittar du mer information om den öppna utlysningen som är projektets andra och sista utlysningsomgång.

Market Square Events: Den 29 september arrangeras en digital träff för kulturaktörer och residensvärdar som är intresserade av att söka till i-Portunus Houses för samarbeten och konstnärlig residensverksamhet. Läs mer. https://www.i-portunus.eu/market-square-events/

i-Portunus Individual

Utlysningarna inom i-Portunus Individual är avslutade. Vi uppdaterar så snart vi vet när det kommer en ny utlysning inom i-Portunus Individual. Nya utlysningar om mobilitetsstöd för konstnärer inom alla konstområden samt för andra professionella kulturaktörer publiceras senast år 2022.

 

Denna sida kommer att uppdateras så snart vi vet mer om datum och innehåll i nya utlysningar inom programmet. Följande information på denna sida behandlar endast den öppna utlysningen inom i-Portunus Houses.

 • i-Portunus Houses

  Organisationer eller andra etablerade kulturaktörer som erbjuder residens kan söka för samarbetsprojekt.

  • Den sökande parten kan söka för ett samarbete som involverar max fem kulturaktörer eller söka för upp till fem samarbeten som involverar minst en kulturaktör per samarbete.

  • Den sökande parten måste ta emot minst två residenter.

  i-Portunus Houses är öppet för alla medlemsländer i Kreativa Europa, samt Storbritannien.

 • Programmet främjar residens som tillhandahåller en trygg och god arbetsmiljö för kulturaktörer. Finansiering ges för reskostnader (transport, boende) till och från residenset.

   

  Samarbetet måste fokusera på något av följande:

   

  • Skapa: Konstnärligt skapande, produktion, föreställningar

  • Kontakt: Nätverkande, internationalisering

  • Lärande: Kompetensutveckling, professionell utveckling

  • Utforska: Undersöka, framtid, samarbete, samarbetsprojekt

   

  Residensvärdar kan söka för samarbetsprojekt som innebär både fysiskt och digitalt deltagande. Det går inte att söka för endast digitala samarbeten.


  Som mest kommer 30 procent av hela programmets budget gå till digitalt deltagande.

   

  Hur mycket kan du söka för?

   

  • Som huvudsökande får residensvärden hela bidraget för samtliga samarbetsprojekt och anmälda deltagare.

  • Av den totala summan får endast 10 procent gå till residensvärden.

  • Resterande bidragssumma ska delas ut till de olika samarbetsprojekten som framkommer i ansökan, så kallat delbidrag.

  • Olika summor gäller för fysiskt och digitalt deltagande (det går inte att söka för endast digitala samarbeten).

   

  Fysiskt deltagande

   

  • Gruppdeltagare får som lägst 1 500 euro för att delta i ett samarbete under minst 7 dagar (inklusive resor). För varje extra dag, efter de 7 dagarna, så tillkommer 30 euro, där som mest 3 000 euro kan ges per person.

  • Residensvärden kan utöver de första 10 procenten i bidrag också få som mest 10 procent av den resterande summan (delbidrag till samarbetsprojekten) för övriga kostnader som mat och dryck.

  • Varje deltagare kan som mest tilldelas 3 000 euro i delbidrag.

   

  Digitalt deltagande

   

  • Bidrag för digital deltagande ges endast till samarbetsprojekt som innebär både fysiskt och digitalt deltagande. Det går inte att söka för endast digitala samarbeten.

  • Delbidrag till deltagare som är med digitalt kommer endast delas ut en gång.

  • Varje residensvärd kan begära upp till en residensavgift totalt i samband med att digitalt deltagande ingår i samarbetsprojektet, det gäller oavsett antal digitala träffar under samarbetsprojektets gång.

  • Olika summor gäller för fysiskt och digitalt deltagande. Summan avgörs av samarbetsprojektets inriktning. 


  Se kalkyl med budgetexempel på i-Portunus webbplats

   

  Deltagare med funktionsnedsättning

   

  Extra mobilitetsstöd kan tilldelas residensvärdar som bjuder in kulturaktörer med funktionsnedsättning. Stödet kommer beräknas individuellt efter specificerade behov.

   

  Vad kan pengarna användas till?

   

  Syftet med i-Portunus mobilitetsstöd är att hjälpa residensvärdar finansiera projektmedlemmarnas utgifter som resor, boende, teknik, produktionskostnader, avgifter för digitalt deltagande och kostnader som mat och dryck för residensvärden själv (som mest 10 procent).

 • Den nuvarande öppna utlysningen har sista ansökningsdatum den 3 oktober 2021 kl. 24.00.

 • Du ansöker via i-Portunus webbplats och skapar ett konto. Ansökan skrivs på engelska och måste vara komplett senast den 3 oktober kl. 24.00.  

   

  Läs mer och ansök på i-Portunus webbplats

 • En kommitté av sakkunniga bedömer ansökan. Beslut kommer meddelas så att samarbetsprojektet kan börja som tidigast i december 2021 och som senast börja i slutet av maj 2022.

   

  Följande aspekter kommer att granskas i ansökan:

   

  Kvalité

  • Matchar residensvärden och deltagarnas behov, strategier och kompetenser med varandra?

  • Innehåller projektansökan något av de fyra fokusområdena (skapa, kontakt, lärande, utforska)

  • Är projektet relevant för det förväntade resultatet?

  • Kommer deltagarnas förmåga att leverera fram i ansökan, är projektet realistiskt och genomförbart?

   

  Mångfald och sektorsövergripande

  • Innehåller ansökan projekt där olika discipliner och kulturaktörer möts?

  • Finns det en variation i geografisk bakgrund bland deltagarna?

   

  Innovation

  • Finns det långsiktig potential?
  • På vilket sätt beaktas miljömässig hållbarhet i ansökan?
 • Projektet redovisas senast två veckor efter avslutat projekt. Redovisningen ska bland annat innehålla dokumentation som bilder/filmer, biljetter, kvitton. I samband med godkänd ansökan kommer det ges riktlinjer för vad redovisningen ska innehålla.


  Residensvärden ansvarar för redovisningen som också ska innehålla redovisning och dokumentation från varje deltagare.

+ + +