Till navigation Till innehåll

Ansökan: Projektbidrag till kulturlivets internationalisering

Du hittar ansökningsblanketten här från och med första ansökningsdag till och med sista ansökningsdag.

Det här bidraget söker du på en blankett i Word-format som finns tillgänglig under ansökningsperioden. 

Ifylld blankett skickas per mejl in till Kulturrådets registratur: kulturradet@kulturradet.se 

+ + +