Till navigation Till innehåll
Cirkus Karavan, ett scenkonstkollektiv av cirkusartister uppträder med cabarén Välkommen till Malmö del 1. Foto: Tobias Annerfeldt Cirkus Karavan, ett scenkonstkollektiv av cirkusartister uppträder med cabarén Välkommen till Malmö del 1. Foto: Tobias Annerfeldt Cirkus Karavan, ett scenkonstkollektiv av cirkusartister uppträder med cabarén Välkommen till Malmö del 1. Foto: Tobias Annerfeldt

Så går det till

Cirkus Karavan i Välkommen till Malmö del 1. Foto: Tobias Annerfeldt.

Från ansökan till beslut

Välkommen att söka Kulturrådets bidrag. Här kan du läsa om hur det går till att ansöka och vad som händer när du skickat in din ansökan till oss.

De flesta av våra bidrag söker du via vår onlinetjänst. Blanketten hittar du via informationssidan om respektive bidrag. Där kan du också läsa om vilka som kan söka de olika bidragen och vilka kriterier som ansökan ska uppfylla. Instruktioner om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du i själva blanketten.

Du kan också logga in direkt i onlinetjänsten via ingången i sidhuvudet, men vi rekommenderar att du först läser informationen om bidraget.

Ett fåtal bidrag söks på Word-blankett som du hittar på informationssidan om bidraget.

Om du vill söka ett bidrag men inte har något konto i vår onlinetjänst kan du skapa ett konto här.

Skapa ett konto i onlinetjänsten

Din ansökan kommer in till oss

När du har skickat in din ansökan genom vår onlinetjänst får du en bekräftelse via e-post. Skulle ett fel uppstå får du ett felmeddelande. Då hjälper vi dig manuellt att skicka in ansökan.

Vi bedömer och fattar beslut

Din ansökan bedöms utifrån de kriterier som finns för bidraget du sökt. Kriterierna beskrivs på informationssidan om respektive bidrag under rubriken Hur bedömer vi din ansökan?

Under rubriken När kan du ansöka? ser du hur många veckor det vanligtvis tar för Kulturrådet att fatta beslut om ditt bidrag.

Läs mer om våra bidrag och ansök

Ett beslut anger vilka som ska få stöd och summornas storlek. Det fattas på olika sätt. Vissa bidrag bedöms av en arbets- eller referensgrupp. I grupperna sitter kvalificerade experter inom olika ämnesområden för att garantera att bidragsfördelningen bygger på sakkunskap. Arbetsgrupperna fattar beslut själva medan referensgrupperna är rådgivande.

För ett tjugotal av våra bidrag är det Kulturrådets handläggare, med specialkunskaper inom de olika bidragen och konstformerna, som ger förslag på beslut. Exempel på sådana bidrag är Skapande skola, Bokstart och våra bidrag till bibliotek.

Beslutet fattas av Kulturrådet. 

Våra verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet fördelas genom kultursamverkansmodellen. Det innebär att de regioner som ingår i modellen får pengar direkt av oss. De fördelar sedan bidraget vidare till regionala kulturinstitutioner och verksamheter.

Så fattar vi beslut

Vi meddelar beslutet

När beslutet är fattat skickar vi det via e-post till den som står som kontaktperson i ansökan. Beslutet läggs också automatiskt in i ditt ärende i vår onlinetjänst.

Genom beslutet får du veta om din ansökan blivit beviljad eller fått avslag. Beslutet kan inte överklagas. Om ansökan fått avslag avslutas ärendet, (se mer nedan).

Vi betalar ut bidraget

Om din ansökan blivit beviljad betalar vi ut den beviljade summan så snabbt som möjligt. Målet är att du ska ha fått pengarna senast en månad efter att beslutet har fattats. Om det beviljade bidraget avser kommande verksamhetsår betalas bidraget ut i början av det år bidraget avser. I vissa fall finns det särskilda villkor som ska uppfyllas innan pengarna betalas ut. Dessa framgår av beslutet.

Du redovisar bidraget

Du redovisar beviljade bidrag via onlinetjänsten där du hittar blanketten. Ett fåtal bidrag redovisas på Word-blankett som du hittar på informationssidan om bidraget.

Sista datum för att redovisa står i beslutet och i ditt ärende.

Alla redovisningar granskas av handläggare. Om något saknas kan du bli ombedd att skicka in kompletteringar och förtydliganden.

Läs mer om redovisning på informationssidan för respektive bidrag

Logga in i onlinetjänsten

Vi avslutar ärendet

När redovisningen är godkänd avslutas ärendet och sparas automatiskt i onlinetjänsten under Mina arkiverade ärenden. Där har du full tillgång till din ansökan och de bilagor som hör till även när ärendet arkiverats.

Ansökningar som fått avslag arkiveras direkt efter att beslutet har fattats.

+ + +