Till navigation Till innehåll

Webbinarium: Stärkta bibliotek 2021

Här kan du ta del av inspelningen, presentationen, frågorna och svaren från webbinariet som sändes den 8 februari om aktuell ansökningsomgång av bidraget Stärkta bibliotek.

Se den textade inspelningen av webbinariet på vår YouTube-kanal

Power point-presentation 

Ansökningsomgången är öppen 11 mars–8 april 2021.
Ansökan görs här

I vårt frågeforum kan du alltid ställa frågor och få svar om våra bidrag.
Frågeforum

Nedan kan du ta del av svar på frågor som ställdes under, eller skickades till oss inför, webbinariet:

På grund av pandemin har ju en del av det vi sökt för tidigare inte kunnat genomföras, kan vi nu söka för ungefär samma insatser igen med förhoppningen att de går att genomföra under denna period?

— Eftersom det i dagsläget är omöjligt att veta vore det bra om ni beskriver även en alternativ plan för insatserna om det ni önskar göra inte blir möjligt heller framöver.

Ett förtydligande, så ansökan gäller för juni 2021 tom juni 2022? Och ska rapporteras in under hösten 2022?

— I princip, men ni har möjlighet att själva sätta startdatum (som måste vara under 2021) och slutdatum som kan vara i juni 2022 eller tidigare eller senare beroende på insats.

Vi undrar om det pga corona finns möjlighet att förlänga tiden att använda bidraget som beviljades 2020?

— Ja. Kontakta en handläggare.

Prioriterar ni nya ansökningar eller befintliga projekt som söker förlängning?

— Vi prioriterar efter hur insatsen motiveras utifrån behov och omvärldsanalys, ny eller befintlig spelar ingen roll. Det finns ingen garanti att pågående insatser beviljas.

Kan man söka för en åtgärd/ett projekt för alla tre åren på en gång? Ett år hinner inte visa/ge resultat.

— Det går endast att söka ett år i taget, men det är möjligt att ange i ansökan att man planerar ett flerårigt projekt och tänker söka igen för år 2 och år 3.

Om man nu söker för år 1 i en 3-årig satsning, alltså en satsning under alla de tre år Stärkta bibliotek planeras finnas, hur anger man det?

— Även om man söker för tre år så söker man ett år i taget. Planeringen kan alltså vara treårigt men kalkylen för ekonomi ska fyllas för det året man söker för. Nästa år ska ni söka det på nytt med ny ekonomisk kalkyl för kommande år och som fortsättning på ett treårigt projekt. I ansökan väljer du hur många år det gäller och fyller du för första år. 

Om man har ett pågående beviljat Stärkta biblioteksprojekt som räcker hela 2021 och vill söka pengar för en fortsättning, kan man då betrakta det som att projektet är påbörjat 2021?

— Ja, startdatum måste vara 2021 men även planering kan ingå i projektet så det går bra.

Jag var lite ouppmärksam angående redovisningsdatum - under 2021, eller 2022?

— Startdatum ska vara under 2021. Redovisningsdatum 2022 (om ni inte planerar ett väldigt kort projekt förstås för då går det att redovisa 2021 också).

Går det att söka som egen kommun och i annat projekt i samarbete med andra kommuner?

— Ja. En enskild ansökan per kommun, men utöver det går det att ansöka i partnerskap med en eller flera kommuner.

Är digitalt utanförskap att betrakta som prioriterat?

— Ja, det är det.

Vet vi något om Stärkta bibliotek på längre sikt? Alltså efter 2023?

— Tyvärr inte. De tre första åren följs upp nu och en slutrapport blir klar till oktober 2021. Satsningen var från början treårig men har nu fått tre år till, mer än så vet vi inte.

Fördelas medlen kopplat till kommunstorlek eller är det utifrån behov?

— Kommunstorlek finns med när vi ser över fördelning, men behov väger tyngre och en väl motiverad insats beskriven i ansökan.

Vid förra söktillfälle erhöll vi del av sökt belopp från Stärkta bibliotek. Om vi nu söker för samma projekt, måste vi då göra en helt ny omvärldsanalys?

— Ja, ni behöver beskriva utifrån dagsläget.

Det vi ska söka ska gälla år 2021, men vi har ju fått pengar för 2021 redan. Gäller inte den nya ansökan 2022?

— Det som söks 2021 behöver påbörjas 2021 men kan fortsätta in på 2022, liksom det ni sökte 2020 behövde påbörjas 2020 men fortsätter 2021.

Kan man använda medlen för att anpassa biblioteksmiljön?

— Ja.

Hur mkt pengar är det denna omgång jämfört med tidigare period?

— 150 miljoner istället för 225 miljoner. Och 2022 är det 75 miljoner.

Hur definierar ni utbud? Kan man till exempel söka stöd för att utöka utbudet av e-media?

— Det som finns på biblioteket tillgängligt att läsa och/eller låna, fysiskt eller digitalt, och det som biblioteket erbjuder till exempel i form av programverksamhet eller organiserade aktiviteter. Det går bra att söka för att öka utbudet av e-media.

Har ni funderat på att dela medlen i enlighet med kommunens storlek?

— Eftersom kommunernas förutsättningar ser olika ut och bidraget ska stärka även kommuner som har färre invånare men kanske större behov fördelas medlen med ansökningsförfarande.

Att arbeta målinriktat med demokratifrågor, bland annat för att öka valdeltagandet, samt med att främja kulturuttryck (slöjd, film, teater osv) enligt bibliotekslagen, är det något som kan antas?

— Ja, ansökan ska utgå från bibliotekslagen och en omvärldsanalys gällande behoven i kommunen.

Är det samma ansökningsformulär som tidigare? Med samma maxantal tecken som tidigare? Känns utmanande med en samlad ansökan!

— Det är samma. Möjlighet finns att skicka med bilagor.

Om kommunen redan fått bidrag i 3 år, kan vi ansöka för fler år?

— Ja.

Prioriterar ni nya ansökningar eller befintliga projekt som söker förlängning?

— Vi prioriterar efter hur insatsen motiveras utifrån behov och omvärldsanalys, ny eller befintlig spelar ingen roll. Det finns ingen garanti att pågående insatser beviljas.

Jag saknar äldre som prioriterad grupp? Hur tänker man kring dem?

— Friska och aktiva äldre finns inte med som utpekad målgrupp i bibliotekslagen, men å andra sidan kan en insats för dem vara motiverad av andra skäl kopplade till bibliotekslagen.

Hur ska man veta om det är Stärkta bibliotek vi ska söka eller om det är läsfrämjande om det går, så att säga, hand i hand?

— Det är möjligt att söka både och för en kommun. Kontakta gärna en handläggare för råd kring det.

Vill ni fördela bidraget till så många kommuner som möjligt?

— Vi önskar så stor spridning som möjligt i hela landet.

Kan man använda medlen för att anställa personal under ett projekt ?

— Ja.

När vi har redan beviljade medel som vi behöver planera om utifrån corona, hur ska vi tänka då? Förlänga, söka nytt, ändra ordning på insatser efter vad som är möjligt under året osv.

— Det är svårt att svara på generellt. Kontakta en handläggare så hittar vi en lösning.

Räknar ni med att kommuner kommer att pengar även om man har en svag ansökan, eller kan man bli utan pengar?

— Eftersom prioriteringarna måste bli hårdare i år pga minskad budget så är det ingen garanti att samtliga sökande får.

Innebär detta att insatser för att minska den digitala klyftan (som för vår del främst handlar om friska äldre) inte skulle prioriteras i denna ansökan?

— Det kan absolut prioriteras utifrån bibliotekslagen och utifrån er motivering och behovsanalys för just er kommun.

Om en kommun söker för flera projekt, kan ni då välja ett av projekten som bör prioriteras?

— Bäst är om kommunen själv gör prioriteringen men i de fall då flera projekt beskrivs kan det vara så att Kulturrådet beviljar ett av dem.

Kommer ni att begära in reviderade budgetar ifall beviljade beloppet skiljer sig från ansökan?

— Ifall skillnaden är märkbar så kan vi komma att be om reviderad budget och reviderad plan

Jag undrar om man kan få redovisningen för tidigare år framskjuten? Tror det stod om det någonstans på er hemsida tidigare?

— Ja, kontakta en handläggare.

Finns det någon mer rapport för stärkta bibliotek än för det första året 2018?

— Det kommer en större rapport i oktober 2021 över de första tre åren.

Nybörjare på det här - kan du berätta mer om omvärldsanalysen och behovsanalysen som ska göras, hur omfattande?

— Det behöver inte vara omfattande, men ska bygga på till exempel fakta om förändringar som har skett eller iakttagelser ni har gjort.

Finns tips på hur man lagt upp arbetet med behovs- och omvärldsanalyser?

— Inte egentligen. Det finns kommuner som har gjort omfattande förstudier, men det finns andra som endast iakttagit ett ökat behov utifrån biblioteksgolvet, kanske sett att ungdomarna använder lokalen men inte mer eller liknande…

Angående redovisningsdatum - är det man själv som "bestämmer" redovisningsdatum i den ansökan man gör - dvs i den projekttid man anger. Eller bestämmer KUR redovisningsdatum X månader efter det slutdatum vi har angivit?

— Ja. Redovisningsdatum sätts två månader efter det slutdatum som ni själva anger. Tänk på att även om ni planerar fleråriga insatser ska de redovisas varje år liksom en ny ansökan behövs varje år.

Om vi haft en indragning av personalresurser på bibliotek, kan man då söka projektpengar för att stärka upp det igen.

— Ja, det går att söka för personal. Tänk på att den insats ni söker för ska vara långsiktig.

Hur tänker ni kring ansökningar för Meröppet i den här omgången?

— Det går bra att söka för Meröppet.

Kan man få tips på bra idéer och projekt som går att genomföra på liten personalgrupp? Det vore toppen.

— Kulturrådet har tyvärr ingen idébank men den regionala biblioteksverksamheten kan säkert hjälpa er med förslag och ansökan.

Finns det särskilda ämnesområden eller målgrupper den här ansökningsomgången som Kulturrådet särskilt uppmuntrar, eller kan man få bidrag till ett lika brett spektra som vid tidigare ansökningstillfällen?

— Insatserna ska utgå från bibliotekslagen och prioriterade grupper men det är lika brett som tidigare år.

Kan man söka Stärkta bibliotek-pengar för att ytterligare utveckla Bokstart och utöka målgruppen med äldre barn?

— Ja. Insatser för äldre barn utifrån lärdomar och erfarenheter från Bokstart går att söka för. Däremot är Bokstart 0-3 år fortfarande ett annat, eget bidrag.

Hur bör man tänka kring corona-anpassade verksamheter/satsningar som ej direkt stämmer med ansökan.

— För önskemål om ändringar i projekt eller ändrat redovisningsdatum behöver ni kontakta en handläggare.

Vad finns för goda exempel på effektkartläggning och utvärdering för tidigare insatser?

— En större uppföljning är på gång från Högskolan i Borås och en rapport över de tre första åren blir klar oktober 2021.

Skillnader i år mot tidigare - mindre pengar = hårdare konkurrens? Vad ska man tänka på när man söker?

— Att motivera insatsen väl utifrån en omvärldsanalys och behov i kommunen för att öka utbud och tillgänglighet.

Hur tänker ni kring fördelning av bidraget i år?

— Summan är lägre än tidigare år. Betyder det att färre kommuner kan ta del av stödet eller att så många som möjligt ska ta del av potten men med mindre summa?

Hur ska en veta om det är stärkta bibliotek eller läsfrämjande som en ska söka?

— Det går bra att kontakta en handläggare för råd kring det specifika projektet.

Är det möjligt att ansöka om inköp av möbler, tex brandsäkra soffor?

— Ja om det är kopplat till motivering utifrån bibliotekslagen.

Gäller det här för den tredje åren av tidigare anmälda projekt eller är den för nya ansökningar?

— Det här gäller ansökningsomgången 2021. Det är möjligt att söka för fortsättning på insatser från 2020 eller tidigare såväl som helt nya insatser.

Kontakt

Cecilia Brisander

Handläggare

Nina Ström

Handläggare

Laddar...