Till navigation Till innehåll

Här hittar du ansökningstiderna 2021 för alla våra bidrag. Läs mer på datumöversikten

79 dagar kvar
Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Det här bidraget finns till för att stärka kvaliteten på översättningar av svensk litteratur och dramatik, samt öka det internationella utbytet på litteraturområdet.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som är professionell översättare av svensk litteratur och dramatik kan söka detta bidrag. Med svensk litteratur menas litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

  Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller nätverk, kan inte söka detta bidrag.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka bidrag för kostnader i samband med arbetsrelaterad verksamhet, exempelvis medverkan i projekt eller evenemang som festivaler, kongresser, seminarier, mässor, workshops, eller enbart resor i samband med arbetet med en särskild översättning. Bidrag kan även sökas för mentorskapssamarbete mellan etablerad översättare och adept, där den etablerade översättaren söker bidraget.

  Vi ger inte bidrag till resor, evenemang och verksamhet som redan ägt rum.

  Provöversättning
  Det är möjligt att söka för provöversättning, maxbelopp 12 000 kronor. Du ska ha skriftligt tillstånd för provöversättning från rättighetsinnehavaren. Tillåtelsen behöver inte bifogas med ansökan men vi kan komma att begära in tillståndet för påsikt.

  I ansökan anger du vilka förlag provöversättningen ska presenteras för, med motivering. Redovisning av projektet skickas till Kulturrådet ett år efter ansökan. 


 • 3. När kan du ansöka?

  Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång.


  Ansökan måste göras i god tid innan avresan/evenemanget äger rum. Beslut meddelas cirka fyra veckor efter sista ansökningsdag.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker bidraget online. Din ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet och aktuellt CV. Om ansökan gäller en arbetsrelaterad resa ska datum för genomförandet och en detaljerad budget redovisas.

  Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom internationellt litteraturfrämjande. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. 

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.
  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen
  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.
  Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

  Begrepp i ansökan
  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.
  Läs mer om begrepp i ansökan

  Så behandlar vi personuppgifter
  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. 
  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  • Bidraget ska användas enligt de planer som anges i ansökan och enligt de villkor som anges i beslutet.

  • Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast det datum som anges i beslutet. Både ekonomisk redovisning som verifierar utgifterna och beskrivning av resan/evenemanget ska lämnas.

  • Om resan/evenemanget/verksamheten ändras avsevärt i förhållande till vad som beskrivs i ansökan ska Kulturrådet meddelas; ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

  • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna originalkvitton som visar hur bidraget förbrukats.

  Redovisningsblankett

Frågor inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Susanna Höijer

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +