Nu kan du se ansökningsdatum för våra bidrag 2020. Du hittar översikten via informationssidan för respektive bidrag.

9 dagar kvar
Scenkonst

Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Det här bidraget finns till för att professionella dansare och cirkusartister genom daglig träning ska kunna utveckla sig.

Workshop ReAct i Malmö anordnades av Dansalliansen på Danscentrum Syd. Foto: Håkan Larsson.

 • 1. Kan du ansöka?

  Om du är en arrangör av daglig träning för frilansande yrkesverksamma utövare inom scenkonstområdet kan du söka det här bidraget.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för bland annat ersättning till pedagoger och coacher, lokalhyra, marknadsföring och administration.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via en wordblankett som du skickar till oss via e- post till kulturradet@kulturradet.se. Ange vilket bidrag din ansökan gäller i ämnesraden.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du kan söka det här bidraget en gång per år via en wordblankett som du skickar till oss via e- post till kulturradet@kulturradet.se. Du ska också skicka med en verksamhetsplan som gäller den dagliga träningen. Ange vilket bidrag din ansökan gäller i ämnesraden. 


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.


  Utöver det ska vår totala bidragsgivning kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontaktlista

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Catarina Zarazua

 • Handläggare

Monica Christensen Luotsinen

 • Handläggare