Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stärka konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan, så att fler ska kunna ta del av samtida bildkonst, form och konsthantverk.

Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg studerar, utbildar och undersöker fenomenet klotter. De får stöd från främjandeorganisationen Konstfrämjandet.
Foto: Karin Backström.

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Om du representerar en central främjandeorganisation inom bild- och formområdet kan du söka det här bidraget. Med central främjandeorganisation menar vi här en utställnings- och/eller projektverksamhet utan vinstsyfte, med professionella kulturaktörer, konstbildande arbete och publikarbete.

   

  Fria aktörer kan också söka det här bidraget. Med fri aktör menar vi verksamhet som inte har kommunal, regional eller statlig huvudman. För att söka ska du vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan söka verksamhetsbidrag. Bidraget ska ge ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer inom området.

  Stöd till utställningsersättning för utställande konstnärer söker du som en del av verksamhetsbidraget.
  Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal)

  Organisationer med amatörkulturell inriktning kan söka verksamhetsstöd ur vårt bidrag till Centrala amatörorganisationer.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Utöver ansökningsblanketten ska du bifoga en verksamhetsplan för det år som ansökan avser. Du kan bifoga bilagor med ansökningsblanketten online.

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika bild- och formkonstområdet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Vi bedömer bidragen utifrån de sökande institutionernas och organisationernas verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation, och utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Verksamheten ska ha annan finansiering än det bidrag som söks från Kulturrådet.


  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning som styr bidraget. Den nya förordningen (2020:337) ersätter den gamla (2012:517). Nya riktlinjer kommer inom kort.
   
  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk
    

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.


  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +