Till navigation Till innehåll

Redovisning av krisstöd

Har du beviljats stöd till särskilda behov i kulturlivet så ska du redovisa. Stöd till inställda och uppskjutna evenemang redovisas inte.

Hur redovisar du?

Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten. Redovisningsblankett finns tillgänglig i onlinetjänsten cirka en månad före sista redovisningsdatum.

För dig som beviljades bidrag våren 2021

Nikola Matisic, handläggare på Kulturrådet, berättar i det här webbinariet om det viktigaste du behöver tänka på när du ska redovisa.

Guide för dig som redovisa

Ta gärna del av den här guiden när du ska redovisa

Blankett och bilaga

Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Här kan du se en kopia av blanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Du ska använda blanketten som finns i onlinetjänsten.

Kopia av redovisningsblankett, andra fördelningen (SB2)

Till den här redovisningen för stöd som du beviljades våren 2021 måste du skicka en obligatorisk bilaga. Vilken bilaga det är beror på din organisationsform. Information om detta finns på blankettens första sida.

Komplettera redovisning med bilagor

Om din årsredovisning, eller annan obligatorisk bilaga, inte är färdig innan sista redovisningsdag har du möjlighet att komplettera i efterhand. Du kompletterar genom att skicka din fastställda årsredovisning till komplettera@kulturradet.se, i mejlets ämnesfält skriver du ”Komplettering” följt av ditt ärendes ärendenummer. Ärendenumret hittar du bland annat i onlinetjänsten.

Om kostnader och finansiering

Kalkylen för den här redovisningen är låst. Alltså måste kalkylen gå jämnt ut mellan kostnader och finansiering för att du ska kunna skicka in. Är finansieringen högre än kostnaderna kan du ange den saknade summan i kostnadsdelen som ”överskott”. Beskriv vad detta överskott består av.

Är kostnaderna högre än finansieringen kan du ange den saknade summan i finansieringsdelen som ”underskott”. Beskriv vad detta underskott består av.

Bidragets riktlinjer

I bidragets riktlinjer hittar du utförlig information kring vad som gällde för detta krisstöd.

Kulturrådets riktlinjer för krisstöd våren 2021

För dig som beviljades bidrag hösten 2021

Redovisningsblanketten kommer finnas tillgänglig online 1 februari 2023 för dig med redovisningsdatum 28 februari 2023.

Har du fler frågor om redovisning av krisstöd?

Har du frågor om redovisning av krisstöd, maila redovisa@kulturradet.se

Kontakta oss

Support redovisning

  • Har du frågor om hur du redovisar tidigare krisstöd?