Elever repeterar inför musikkonsert på Valsätraskolan i Uppsala. Foto: Susanne Kronholm. Elever repeterar inför musikkonsert på Valsätraskolan i Uppsala. Foto: Susanne Kronholm. Elever repeterar inför musikkonsert på Valsätraskolan i Uppsala. Foto: Susanne Kronholm. + + +

Elever repeterar inför musikkonsert på Valsätraskolan i Uppsala. Foto: Susanne Kronholm.

Så hittar du professionella kulturaktörer

Här kan du läsa mer om hur du kan hitta professionella kulturaktörer att samarbeta med inom Skapande skola.

För att komma i kontakt med en professionell kulturaktör kan du kontakta någon av de offentligt finansierade organisationerna och instanserna vi listar här.  

Du kan även läsa mer om olika organisationer och projekt vi ger stöd till inom områdena litteratur, musik, scenkonst och bild och form. Kanske hittar du en professionell kulturaktör att kontakta på sidan Hitta inspiration - där har vi samlat intervjuer med olika projekt som fått stöd från Kulturrådet. 

Regionala kulturkonsulenter 

De regionala kulturkonsulenterna har till uppgift att stärka kulturen regionalt. De ingår också i ett nationellt nätverk och har en bred kunskap om sitt område.  Du hittar kontaktuppgifter via regionernas kultursidor.  

Kulturpedagoger 

Kulturpedagoger finns inom en mängd områden som film och media, drama, dans, museer, konst, hemslöjd och litteratur. Några arbetar som frilans, andra är anställda eller knutna till en viss verksamhet. De prioriterar barn och unga i sitt arbete och samarbetar ofta med skolan. Regionala konsulenter kan också förmedla kontakt till pedagoger. 

Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger – RAD  

På deras webbplats kan du annonsera efter dramapedagoger på just din ort.  Där finns också information om hur dramapedagoger arbetar.   

Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger   

Filmpedagoger   

Runt om i landet finns regionala resurscentrum för film som bland annat arbetar med att barn och unga ska kunna skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Du hittar filmpedagogerna på din regions resurscentrum. Där finns också regionens filmkonsulenter.   

Regionala resurscentrum  

Konst- och museipedagoger   

Många konstmuseer, konsthallar och museer bedriver konst- och museipedagogisk verksamhet både för, av och tillsammans med barn och unga. Flera konstinstitutioner genomför också fortbildningar för lärare. Kontakta de enskilda konst- och museiinstitutionerna på din ort. 

Hemslöjdskonsulenter/pedagoger   

Länshemslöjdskonsulenter som bland annat arbetar pedagogiskt finns i varje län. Nämnden för hemslöjdsfrågor är spindeln i det nationella hemslöjdsnätet.  Här kan du läsa mer om hemslöjdskonsulenterna i respektive län:

Länshemslöjdskonsulenterna

Barnkulturcentra i Sverige   
På flera ställen i landet finns barnkulturcentrum. Barnkulturcentra i Sverige är en ideell förening med syfte att utveckla och stärka arbetet inom Sveriges.  Många kulturpedagoger är knutna till ett barnkulturcentrum.  Är du på jakt efter en pedagog inom ett särskilt område kan närmaste barnkulturcentrum vara en bra start.   

Barnkulturcentra i Sverige  

Centrumbildningar 

Runt om i landet finns förmedlare av kultur. Centrumbildningarna verkar inom respektive konstområde. De har god kunskap om arbetsmarknaden och kan förmedla kontakter med det fria kulturlivet. 

Centrumbildningar