Till navigation Till innehåll

Fem frågor om Skapande skola och museerna

Vi får många frågor om besök på museer, och från andra som arbetar nära skolans ämnen, där den konstnärliga ingången inte är så självklar. Här nedan klargör Skapande skolas handläggare, Lykke Pörtfors och Monika Westin, vad som gäller för Skapande skola och museer.

Kan vi i skolan genomföra ett Skapande skola-projekt på ett museum?

– Ja. Men projektet måste ha ett konstnärligt INNEHÅLL. Alla Skapande skola projekt ska innehålla konstnärligt skapande för barn och elever tillsammans med en yrkesverksam professionell kulturaktör. Barn och elever ska delta i en konstnärlig process genom eget skapande inom ett konstområde.

Betyder det att vårt museibesök kan vara en del i själva projektet?

– Ja, samarbete på ett museum kan vara en del i ett Skapande skola projekt. Det kan ske antingen på själva museet eller med extern kulturaktör. Det viktiga är att huvudmannen i planeringen av projektet och i ansökan till oss ser till att fokus och syftet med projektet alltid är elevens eget konstnärliga skapande tillsammans med professionell kulturaktör.

Så om museet inte själva har en aktör med konstnärlig inriktning måste vi själva anlita en?

– Ja.

Kan vi anlita vilken kulturaktör som helst?

– Nej, kulturaktören måste uppfylla bidragets krav på professionalitet och vara yrkesverksam inom ett konstområde.

Kan det vara en museipedagog?

– Ja, om museipedagogen också har erfarenhet och utbildning inom ett konstområde och uppfyller bidragets krav på professionalitet. En museipedagog kan ju till exempel vara utbildad konst- eller dramapedagog.

+ + +