71 dagar kvar
Litteratur och läsande

Swedish Literature Exchange

De flesta av bidragen inom Swedish Literature Exchange söker du på vår engelska webbplats. Här hittar du kort information om de olika bidragen och länkar till de engelska sidorna.

Den engelska Swedish Literature Exchange-sidan

 

Bokförlag kan söka bidrag för översättning av svensk litteratur och dramatik till andra språk. Med svensk litteratur menas litteratur skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Du kan söka för översättningskostnader, och i vissa fall produktionskostnader. Du kan även söka för översättning av dramatiska verk som ska sättas upp i översättning på en teater.

Läs mer och sök bidragen på vår engelska sida:

Swedish literature in translation (Non-Nordic languages)

Translation of Swedish drama for stage performance

Translation to other Nordic languages

Förlag, litteraturfestivaler, eller andra organisationer kan få stöd för att anordna evenemang kring svensk litteratur och dramatik i översättning. Det kan till exempel vara författares och illustratörers bokturnéer, eller medverkan vid litteraturfestivaler i utlandet. Det kan även vara uppläsningsevenemang av texter som inte är utgivna eller spelade på teater i landet i fråga.

Läs mer och sök bidraget på vår engelska sida:

Swedish literature abroad – Grants for promotion, travel and themed events

Som översättare kan du även söka stöd för aktiviteter som har med din yrkesverksamhet att göra. Exempelvis kan du söka stöd för att resa till Sverige för att träffa din författare, eller att göra research. Du kan även söka stöd för att resa till bokmässor i Sverige eller andra länder, som ett led i ditt arbete som översättare. Vi har även ett stöd för provöversättning, där du som översättare kan få stöd för att presentera ett nytt författarskap för förlag i ditt språkområde.

Läs mer och sök bidraget:

Grants för translators of Swedish literature (för detta bidrag finns även en svensk sida: Bidrag till översättare av svensk litteratur 

Vi arbetar även med besöksprogram i Sverige för förläggare och översättare. Det största är Göteborg Book Fair Fellowship, där förläggare och översättare kan ansöka om att delta på Bokmässan i Göteborg.

Läs mer och sök bidraget på vår engelska sida:

Göteborg Book Fair Fellowship Programme