Till navigation Till innehåll
285 dagar kvar
Regional utveckling

Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet

Verksamheter som ryms inom kultursamverkansmodellen kan få statligt bidrag via sin region, baserat på den regionala kulturplanen. Bidrag till särskilda utvecklingsinsatser fördelar Kulturrådet direkt till verksamheterna genom regionalt utvecklingsbidrag. De regioner som ingår i modellen får alltså medel direkt av staten. Alla regioner utom Stockholm ingår i modellen sedan 2013.

 • 1. Hur fattar vi beslut?

  Utifrån regionernas kulturplaner och samråd med övriga berörda myndigheter fattar Kulturrådet beslut om nivån på bidragen till respektive region.

   

  Det innebär alltså att regeringen inte längre pekar ut vilka institutioner och verksamheter som ska få stöd utan lämnar över besluten om fördelning av statliga medel till regionerna.


  Inom kultursamverkansmodellen får regionerna dela ut statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  • regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  • regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet,
  • regional enskild arkivverksamhet,
  • filmkulturell verksamhet och
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet.

   


  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Kulturplaner

  Sista inlämningsdag för kulturplaner är 1 november 2019.


  Se kulturplanerna på regionernas webbplatser


  Utställningsersättning
   

  MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.


  Läs mer om MU-avtalet

   

  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 2. Vilka villkor och regler gäller?

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

 • 3. Hur redovisar du?

  Regionerna redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år.

   

  Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av siffror och kvalitativa uppgifter, till exempel en beskrivning av verksamheten.

   

  Läs mer om redovisning och uppföljning

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator

Andreas Åberg

 • Handläggare

Ove Bengtsson

 • Handläggare

Monica Christensen Luotsinen

 • Scenkonst: dans, cirkus

Maria Lewenhaupt

 • Scenkonst: teater

Anna Livén West

 • Bild- och formkonst

Luciana Marques

 • Handläggare. Musik, samverkan med komponister.

Henriette Zorn

 • Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Hitta inspiration

+ + +