Till navigation Till innehåll

Så påverkar rekommendationer beträffande covid-19 våra bidrag. Följ vad som händer på vår samlingssida!

17 dagar kvar
Scenkonst

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Det här bidraget finns till för att utpekade institutioner, institut och fria aktörers verksamhet inte bara ska uppfylla de nationella kulturpolitiska målen om kvalitet, mångfald och förnyelse, utan också fylla en roll som exempelvis gästspelsscen eller utbildningsanordnare.

Ur teater Confidencens föreställning Orfeus & Eurydike av C W Gluck.
Foto: Martin Hellström.

 • 1. Kan du ansöka?

  Det här bidraget kan sökas av Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergs Intima Teater, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet och Dansnät Sverige.


  Dessa institutioner, institut och fria aktörer utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  De nämnda aktörerna kan söka årligt verksamhetsbidrag.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka bidraget en gång per år.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Ansökningsdatum 2020

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2020 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2020

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker bidraget via vårt onlinesystem.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Vi bedömer ansökan utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Internationell och interkulturell verksamhet

  Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För våra bidrag gäller generella villkor. De finns beskrivna i villkorsbilagan som vi skickar med beslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.


  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Luciana Marques

 • Handläggare. Musik, samverkan med komponister.

Hitta inspiration

+ + +