Till navigation Till innehåll

Nu är utlysningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet stängd. I mitten av november planerar vi att fatta beslut om fördelning av bidraget.

0 dagar kvar
Scenkonst

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Det här bidraget finns till för att utpekade institutioner, institut och fria aktörers verksamhet inte bara ska uppfylla de nationella kulturpolitiska målen om kvalitet, mångfald och förnyelse, utan också fylla en roll som exempelvis gästspelsscen eller utbildningsanordnare.

Ur teater Confidencens föreställning Orfeus & Eurydike av C W Gluck.
Foto: Martin Hellström.

 • 1. Kan du ansöka?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Det här bidraget kan sökas av Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergs Intima Teater, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet och Dansnät Sverige.


  Dessa institutioner, institut och fria aktörer utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev.

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  De nämnda aktörerna kan söka årligt verksamhetsbidrag.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka bidraget en gång per år.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Ansökningsdatum 2021

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2021 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2021

 • 4. Hur ansöker du?

  Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Kulturrådet bedömer ansökan utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar. 

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Internationell och interkulturell verksamhet

  Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För våra bidrag gäller generella villkor. De finns beskrivna i villkorsbilagan som vi skickar med beslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Begrepp i ansökan

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.


  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst och musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Caroline von Hove

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +