Till navigation Till innehåll

Sök

Sökresultat

Visar sökresultat 1-4 av 4

Barn och unga
2 oktober 2018

barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. OBS! Info om Skapande skola och corona Till samtliga mottagare som har beviljats Skapande skola-bidrag för läsåret 2019/2020 Redovisning

Bibliotek
1 oktober 2018

Det här bidraget finns till för att främja barn och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier.

Internationellt
1 oktober 2018

Det här bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och fristadskonstnärer få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Kulturtidskrifter
1 oktober 2018

Det här bidraget finns till för att många olika sorters kulturtidskrifter av hög kvalitet ska kunna ges ut och läsas i Sverige.