Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Stödpaket till kulturen

Nya krisstöd till kulturen under våren.

Dags att söka bidrag

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Utlysningen av stödet är stängd, ansökningsperioden avslutades den 13 maj. 

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet, behoven är stora och det är bråttom att få ut bidragen inom stödpaketet.

Därför är ansökningsperioden kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på vilken typ av kulturevenemang du söker stöd för.

Vi vill gärna att du ansöker så tidigt som möjligt så att ansökningarna kan spridas över ansökningsperioden.

För att söka bidrag hos oss för första gången skapar du ett användarkonto i vår onlinetjänst

Skapa konto i onlinetjänsten

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om stödpaketet i vårt forum. Våra medarbetare berättar också om stöden i webbinarier med gott om tid för frågor. Du kan även kontakta vår support.

Frågor och svar om stödpaketet

Sök bidrag

Stödpaketet i korthet

Kulturrådet fördelar stöd till arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Stödet har också kunnat sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stödet omfattar evenemang i Sverige som riktat sig till allmänheten och har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Stödet omfattar evenemang som skulle ha hållits senast den 31 maj 2020.

Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få tio miljoner kronor. Det går inte att få stöd för utebliven vinst.

Eftersom medlen inom stödpaketet är begränsade prövar vi ansökningarna enligt ett par prioriteringsprinciper vid behov. Det innebär att vi tar hänsyn till behov av ekonomiskt stöd och att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck.

Frågor och svar

Har du frågor om stödet, börja med att titta i vårt forum. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om stödpaketet 

Support

Webbinarier

Du kan också höra våra medarbetare berätta om stödet och ställa frågor på ett av våra webbinarier:

Se webbinariet från den 30 april, textad version

Se pdf-presentationen som visas under våra webbinarier 

Sök stöd hos andra myndigheter

En del av regeringens stödpaket till kulturen fördelas också av andra myndigheter.

Det finns tre olika typer av stöd utifrån verksamhet:

  • Stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer
  • Stöd till filmverksamhet
  • Stöd till övrig kulturverksamhet

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier fördelas av Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet och av Konstnärsnämnden när det gäller övriga konstarter, stöd till filmverksamhet fördelas av Svenska filmistitutet och stöd till övrig kulturverksamhet fördelas av Kulturrådet.


Rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
Kultursektorn omfattas av tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Läs mer på regeringens webbplats

Samlad information till företagare
Verksamt.se samlar information från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen som rör företagare.

Läs mer på verksamt.se

Mer om krispaketet till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Regeringskansliets frågor och svar - 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen

+ + +