Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.
Foto: Sörmlands Museum

Hundra regionala utvecklingsprojekt får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 34 miljoner kronor till utveckling av regional kulturverksamhet. Flera av dem rör olika former av samverkan mellan regionerna och bland annat beviljas medel till Regionsamverkan Sydsverige.

Läs mer om fördelningen

Foto: Susanne Kronholm

Förskolan prioriteras i Skapande skola

Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Skolor som har ett fördjupat arbetssätt inom konstområdena har också prioriterats. 
 

Läs mer om fördelningen

UTLYSNING: Utbyte och samarbete med Sydkorea för svenska scenkonstaktörer

Kulturrådet och dess nordiska samarbetspartners deltar i ett treårigt projekt med KAMS, Korean Arts Management Services 2019-2022. Syftet är att främja utbyte och nätverkande inom scenkonsten mellan Korea och de nordiska länderna.

Läs mer om projektet

Biblioteksdagarna och Stärkta bibliotek-rapport

1517 maj är Biblioteksdagarna i Helsingborg och Kulturrådet finns på plats med monter. Välkommen att hämta rapporterna för Stärkta bibliotek och distributionsstödet, det uppdaterade handlingsprogrammet för läsfrämjande eller prata med handläggare! Publikationerna kan också laddas ner eller beställas från oss.   

Läs mer

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus, foto: Jo Kemp.

Breda satsningar på nationella minoriteter

En dans- och jojkföreställning, digitalisering av Judisk Krönikas arkiv, romsk festival med fokus på unga, en återkommande midsommarfestival för unga i Tornedalen samt en informationsbank för minoritetsskribenter. Det är satsningar som får stöd när Kulturrådet fördelar 1,6 miljoner kronor i projektbidrag till Sveriges nationella minoriteters kulturverksamhet.

Läs mer om fördelningen

Foto: Cecilia Brisander

Skrivarkurser med fokus på minoritetsspråken

Under 2019 kommer folkhögskolan Biskops-Arnö att arrangera fem skrivarkurser med fokus på de svenska minoritetsspråken. Insatsen är en del av vårt uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk.

Läs mer

Staffan Forssell. Foto: Hans Alm.

Debatt: kulturen ska vara tillgänglig och relevant

Staffan Forssell svarar på kulturdebatten Kultursverige krackelerar i Mittmedia.

Läs svaret

Faksimil från rapportens framsida

Vilken kompetens behövs på framtidens kulturskolor?

Kulturskolan har flera utmaningar framför sig och är i behov av ny kompetens. Men vilken kunskap är det som behövs och var finns den? Kulturskolecentrum har tagit fram en ny rapport som handlar om en Kulturskola i rörelse.

Läs rapporten här

Omslag folder

Handledning om högläsning

Kulturrådet har tagit fram en handledning om högläsning som en del av det läsfrämjande regeringsuppdraget kring bokgåvor till förskolan. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Bokstart och Läslyftet.

Läs mer om handledningen

“It will come later” by iCoDaCo 2018-2020. Foto: K. Machniewicz

Streetdans och nycirkus får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar bidrag till 24 projekt inom fri scenkonst, dans och cirkus. En festival som riktar sig till streetdansare och nycirkus på ett turnerande skepp är två nyheter i bidragsomgången.

 

Läs mer om fördelningen

Andrea Tarrodi. Foto: Louisa Sundell.

34 projekt får stöd för samverkan med komponister

Vi fördelar 3,5 miljoner kronor till samverkan med komponister och musikskapare i vårens bidragsomgång. 34 projekt i samarbete med 48 komponister får stöd runtom i landet. Cirka en tredjedel av projekten riktar sig till barn och unga.

 

Läs mer om fördelningen

Ylva Snöfrid, Transmutation Ritual, La Panacée, 2017, foto: Olivier Cablat

FORTSATT STORA SATSNINGAR PÅ BILD OCH FORM

Vi fördelar nu närmare fem miljoner kronor i projektbidrag inom bild- och formområdet. Inför 2018 höjde regeringen anslaget från 28 till 40 miljoner kronor. Ökningen har lett till att vi kunnat fortsätta möta de stora behoven inom konstområdet.

Läs mer om fördelningen

Vattnäs. Kärlekskriget. Foto: Christian Berling.

Stort teknikintresse i scenprojekt som får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar nu drygt 5,8 miljoner kronor till 25 projekt inom fri scenkonst. Teknologivurmen håller i sig, både tematiskt och som metod för scenisk framställning. Vi ser också ett växande intresse för frodigt uppbyggda sceniska världar och äldre underhållningsteknologier, inte sällan under tydligt inflytande från andra konstformer.

Läs mer om fördelningen

Kreativa platser - redovisning

Kulturrådet stöttar lokala kulturprojekt genom regeringssatsningen Kreativa platser. Projekten som är inne på sitt tredje och sista år utgår från de boendes intressen och behov. Cirka 100 miljoner kronor har under de tre åren fördelats till 30 projekt runtom i landet. Nu är en delredovisning av satsningen klar.

Läs redovisningen

Bild på pristagaren Bart Moeyaert. Foto: Susanne Kronholm

Bart Moeyaert- Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019

Den flamländske författaren Bart Moeyaert får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019. Han är född 1964 och bosatt i Antwerpen, Belgien. Han debuterade som 19-åring och hans variationsrika författarskap rymmer idag drygt 50 titlar - allt från bilderböcker och ungdomsböcker till poesi.

Läs mer om 2019 års pristagare

STÖRNINGAR PÅ WEBBPLATSEN

På grund av serverunderhåll fredag 15 maj klockan 15-18 kan störningar i onlinetjänsten och på webbplatsen förekomma. Vi beklagar detta.

Header logo