Kulturrådet i korthet

Kulturrådet är en myndighet
som Kulturdepartementet ansvarar för.

Kulturrådet ska arbeta med
att utveckla kulturen
och göra den tillgänglig för alla.
Det ska Kulturrådet göra
genom att dela ut statliga pengar
och följa upp hur pengarna används.

Kulturrådet ska följa
de nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten Kulturrådet
ska särskilt arbeta för
att konst och kulturpolitik utvecklas på ett bra sätt.
Kulturrådet ska arbeta med: 

  1. teater, dans, musik och annan scenkonst
  2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek
  3. bild och form, museer och utställningar
  4. regional kulturverksamhet
  5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur
  6. andra kulturella ändamål.
Header logo