Barn och unga

Ungefär en femtedel av alla som bor i Sverige
är barn och unga.
Konst och kultur hjälper barn och unga
att förstå omvärlden
och vara en del av samhället.
Därför är det viktigt att barn och unga
har tillgång till kultur
och möjlighet att skapa kultur själva.

Kulturrådets mål är
att alltid tänka på barnen och barnens förutsättningar
i alla delar av verksamheten.

Kulturrådet är med i nätverk, seminarier och konferenser
som handlar om barn- och ungdomskultur.
Kulturrådet ger också stöd till forskning
om barns och ungas kultur. 

Skapande skola är ett stöd
som Kulturrådet har ansvar för.
Det ska stärka samarbetet mellan för- och grundskolan
och det professionella kulturlivet. 

Med hjälp av stödet
kan professionella konstnärer komma till skolorna
och arbeta med eleverna.
Då får eleverna se kultur
och själva vara med och skapa kultur.

Header logo