Kultursamverkansmodellen

2011 infördes kultursamverkansmodellen.
Det är en modell för hur Kulturrådet bestämmer
vem som ska få bidrag till regional kulturverksamhet.

Landstingen och regionerna gör regionala kulturplaner.
Kulturrådet pratar med andra myndigheter
och tittar på kulturplanerna.
Sedan bestämmer Kulturrådet
hur stora bidrag som landstingen och regionerna ska få. 
 
Det betyder att regionerna och landstingen
bestämmer vem som ska få pengarna.

Meningen med kultursamverkansmodellen är
att vi ska nå de nationella kulturpolitiska målen.
Vi ska också se till
att vi ska ha kulturell mångfald
i alla regioner.
Konstnärer i hela landet
ska ha möjlighet att arbeta med konst.

Header logo