Pengar till kultur i hela landet

Den viktigaste delen av Kulturrådets arbete
är att fördela statliga pengar i form av bidrag.

Kulturrådet ansvarade för drygt 1,8 miljarder kronor
och delade ut 40 olika bidrag år 2011.
 
Kulturrådet ger ekonomiskt stöd till regioner,
institutioner, organisationer och fria grupper.
Kulturrådet arbetar tillsammans med
arbets- och referensgrupper
när de bestämmer vem eller vilka som ska få stöd.
Sammanlagt 120 författare, konstnärer, musiker,
lärare och forskare bedömer ansökningarna
från dem som söker bidrag.

Header logo