Bidrag till bibliotek

Verksamhetsbidrag
Kulturrådet ger verksamhetsbidrag
till länsbibliotek och regionbibliotek.
Vi delar ut verksamhetsbidragen
med hjälp av kultursamverkansmodellen.
Vi ger också bidrag direkt till Stockholms län
som ännu inte är med i kultursamverkansmodellen.

Inköpsstöd
Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek
ska hjälpa kommunerna
så att de kan köpa in litteratur för barn och unga.

Läsfrämjande insatser
Kulturrådet delar ut bidrag
till läsfrämjande insatser.
Bidraget ska hjälpa till
så att fler personer får tillgång till litteratur
och kan läsa böcker.

Litteraturstöd
Kulturrådet ger litteraturstöd
till böcker inom områdena skönlitteratur,
facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur
och till bildverk och serier.

Distributionsstöd
Alla böcker som får stöd
skickas till Sveriges kommunala bibliotek
med det så kallade distributionsstödet.
Varje bibliotek får ett exemplar av
de böcker som får distributionsstöd.

Header logo