Andra som ger bidrag till kultur

Konstnärsnämnden
Adress: Box 1610
111 86 Stockholm
Telefonnummer: 08-402 35 70
Faxnummer: 08-402 35 90
E-post: info@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden delar ut stipendium
och bidrag till konstnärer.

Nordiska kulturfonden
Adress: Store Strandstraede 18
DK-1255 Köpenhamn K
Telefonnummer: +45-33 96 02 00
Faxnummer: +45-33 32 56 36
E-post: kulturfonden@norden.org
Webbsida: www.nordiskkulturfond.org

Nordiska kulturfonden ska stödja samarbete om kultur
mellan de nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige.
Man kan också söka bidrag för kultursamarbete
mellan de nordiska länderna hos Nordiska Ministerrådet.
Adressen är samma som Nordiska kulturfonden.

Riksantikvarieämbetet
Adress: Box 5405
114 84 Stockholm
Telefonnummer: 08-519 180 00
Faxnummer: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbsida: www.raa.se

Riksantikvarieämbetet ska utveckla och stödja
projekt för att ta hand om vår gamla kultur.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Adress: Box 3222
103 64 Stockholm
Telefonnummer: 08-545 211 00
Faxnummer: 08-24 75 09
E-post: info@kks.se
Webbsida: www.kks.se

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
vill utveckla kunskap inom IT, datorer och teknik.
Stiftelsen stödjer projekt för att använda ny teknik,
att utveckla hur man kan använda teknik,
att utbilda de som använder IT och datorer
och att göra läroböcker och information om IT.

Svenska Filminstitutet
Adress: Box 27126
102 52 Stockholm
Telefonnummer: 08-665 11 00
Faxnummer: 08-661 18 20
E-post: info@sfi.se
Webbsida: www.sfi.se

Svenska Filminstitutet ska stödja
dem som gör bra och värdefull svensk film
och se till att bra filmer visas för många människor.
Svenska Filminstitutet ska också se till att gamla filmer
som visar hur det var förr i tiden blir sparade
och arbeta för att svensk film sprids i andra länder.

Svenska institutet
Adress: Box 7434
103 91 Stockholm
Telefonnummer: 08-453 78 00
Faxnummer: 08-20 72 48
E-post: si@si.se

Svenska institutet delar ut bidrag till samarbete
om kultur med andra länder, till exempel att författare
åker på turné i andra länder och att teaterföreställningar
från andra länder kommer till Sverige.
Man kan också söka bidrag för att översätta
svenska romaner och poesi.
Svenska institutet har också bidrag
för att utveckla samarbetet om kultur
mellan Sverige och östra Europa
och mellan Sverige och fattigare länder.

Sveriges Författarfond
Adress: Box 1106
111 81 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 45 50
Faxnummer: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbsida: www.svff.se

Sveriges Författarfond delar ut stipendium till författare,
översättare och de som gör bilder i böcker.
Sveriges Författarfond ger också bidrag som lön
till författare, översättare, journalister som skriver om kultur
och till dem som skriver pjäser.

Ungdomsstyrelsen
Adress: Box 17801
118 94 Stockholm
Telefonnummer: 08-462 53 50
Faxnummer: 08-644 88 33
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se
Webbsida: www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen ska se till att samhället
är bra för alla unga att växa upp i
och arbeta för att unga ska vara med och bestämma
om hur samhället ska vara.
Ungdomsstyrelsen delar ut bidrag från staten.
Bara ungdomsföreningar kan söka bidragen.
Bidragen kan vara till föreningarnas vanliga arbete
och för att utveckla och hitta nya sätt att arbeta.
Ungdomsstyrelsen ska också dela ut pengar
från Allmänna arvsfonden till projekt för unga.

Header logo