Bidrag till bild och form

Kulturrådet delar ut bidrag
till flera aktörer inom bild- och formområdet,
som främjandeorganisationer,
utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ.

Kollektivverkstäder kan söka stöd
för att köpa utrustning.
Dessutom ger Kulturrådet verksamhetsbidrag 
och utvecklingsbidrag till regionala museer.

De mesta av de bidrag som Kulturrådet ger
till bild- och formområdet
är verksamhetsbidrag till konstfrämjande organisationer,
utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ.

Från och med år 2010
ska organisationer som får verksamhetsbidrag
berätta när de söker bidrag
hur stor del av verksamhetens budget
som de använder
för att betala för utställda konstnärer.

År 2008 bestämde regeringen om ett avtal
för hur konstnärer ska få betalt vid utställningar.
Avtalet gäller för statliga institutioner.
Men alla andra professionella utställningsarrangörer
som får offentligt stöd
ska också följa avtalet.

Header logo