Internationella bidrag

Kulturrådet ger stöd 
till professionella konst- och kulturutövare i Sverige
så att de ska kunna visa sin verksamhet
också i andra länder.
Kulturrådet ger också stöd
för att man ska kunna visa
konst och kultur från hela världen i Sverige.
Vi kallar det för internationella bidrag.
Det går att söka internationella bidrag
för kulturverksamhet
som berör Sverige och minst ett land till.

Den internationella kulturverksamheten
ska arbeta för etnisk och kulturell mångfald,
det vill säga
att det ska finnas plats för kultur
från olika folk och olika kulturer.

EU:s kulturprogram
Kulturrådet har också hand om EU:s kulturprogram.
Alla typer av kulturorganisationer,
företag och offentliga institutioner
kan söka bidrag från EU:s kulturprogram.

Kulturutbyten och nätverk
Kulturrådet ger bidrag till
internationella kulturutbyten
som till exempel turnéer,
gästspel och samproduktioner,
i Sverige och i andra länder.

Kulturrådet ger också stöd till organisationer
som arbetar med kulturutbyte
i Sverige och i andra länder.

Kulturrådet ger också bidrag till organisationer
som är med i internationella nätverk.

Internationella litteraturstöd
Kulturrådet ger bidrag till
litteraturevenemang i andra länder
och till översättning av svensk litteratur.
Vi ger också bidrag till teaterföreställningar
som sätts upp på teatrar i andra länder.

Det finns även ett särskilt bidrag
för översättning av nordisk litteratur inom Norden.

Kulturrådet ger också stöd
till utländska förlag och agenter
så att de kan besöka mässan Bok- och bibliotek i Göteborg.

Header logo