Kultur för äldre människor

Alla människor ska ha rätt till kultur,
även äldre personer.

Kulturrådet ger stöd
till verksamheter där kulturlivet
och sjukvården samarbetar.
Det kan vara praktiskt arbete med kultur,
eller arbete med att bygga upp
strukturer för hur verksamheten
ska arbeta med kultur i framtiden.

Stödet är till för att fler äldre människor
ska vara en del av kulturlivet.
Stödet ska också ge oss mer kunskap
om hur vi kan ge mer och bättre kultur
för äldre människor.

Kulturrådets stöd
ska utveckla kulturen för äldre
och höja kvaliteten på kulturen för den här gruppen.
När vi ger stöd till projekt
där kulturlivet och sjukvården samarbetar
har vi möjlighet att få bra och hållbara metoder
när vi skapar kultur.
De metoderna kan vi sedan använda på fler projekt.

Header logo