Bidrag till kulturtidskrifter

Bidrag till kulturtidskrifter
Kulturrådet ger stöd
för att utveckla och producera kulturtidskrifter.
Både tidskrifter i tryck
och i digital form
kan få stödet.

Produktionsbidrag
För att få produktionsbidrag
ska kulturtidskriften vara för allmänheten,
det vill säga för alla.
Tidsskriften ska innehålla debatt och analyser
om kultur och konst.

Stödet ska gå till kostnader
för att producera, distribuera och marknadsföra
en kulturtidskrift under ett kalenderår,
det vill säga i tolv månader
från 1 januari till 31 december.

De organisationer
som arbetar med att utveckla
och ge ut kulturtidskrifter
kan söka produktionsbidrag.
 
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget är till
för att göra kulturtidskrifter synliga
så att fler personer får veta att de finns.
Det går också att söka utvecklingsbidrag
för andra aktiviteter
som kan vara bra för kulturtidskrifter.

De organisationer som arbetar med
att ge ut kulturtidskrifter i Sverige
eller som har annan verksamhet
för att sprida tidsskrifterna i Sverige
kan söka utvecklingsbidrag.

Header logo