Bidrag på litteraturområdet

Bidrag på litteraturområdet
Kulturrådets bidrag på litteraturområdet
är till för att det ska finnas
mycket olika och mycket bra svensk litteratur.
Bidraget är också till för
att fler personer ska få tillgång till
och läsa litteratur och kulturtidskrifter.

Kulturrådet ska även sprida svensk litteratur i utlandet,
och göra det enklare
att samarbeta med andra länder kring litteratur.

Det största stödet är efterhandsstödet,
som hänger samman med distributionsstödet.
Det är bokförlagen som kan söka de här bidragen.

Kulturrådet ger också bidrag
till litterära evenemang
i Sverige och i andra länder.

Det näst största bidraget för litteratur
är inköpsstödet.
Inköpsstödet är till för att folk- och skolbibliotek
ska kunna köpa in litteratur
som kan locka barn och unga att läsa.

Kulturrådet ger också bidrag till läsfrämjande insatser.
Med läsfrämjande insatser menar vi
aktiviteter som kan locka till läsning.
Det är framför allt kommuner och organisationer
som söker bidraget.
Meningen med bidraget är
att hitta nya metoder
för att få barn och unga att läsa.

Kulturrådet fördelar även ett stöd
för en klassikerserie: Alla tiders klassiker,
för grund- och gymnasieskolan.
Klassiker är välkända böcker
som många personer har läst
under många år.

Bokförlag kan få bidraget
för att ge ut de titlar som ingår i serien.
Skolorna köper klassuppsättningar
till nedsatt pris.

Header logo