Bidrag till museer

Kulturrådet ger utvecklingsbidrag
till länsmuseerna.
Kulturrådet ger också forsknings- och utvecklingsbidrag
till de centrala museerna.
Kulturrådet ger också verksamhetsbidrag
till de regionala museer
som inte ingår i Kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet ansvarar också
för den statliga utställningsgarantin.

Fördelning av bidrag
Kulturrådet ger utvecklingsbidrag till länsmuseerna.
Utvecklingsbidraget är bland annat till för
att museerna ska få ny publik.
 
De flesta av de verksamhetsbidrag
som Kulturrådet tidigare har delat ut till länsmuseerna
delas idag ut av landsting och regioner.

Verksamhetsbidraget gör det möjligt för länsmuseerna
att ansvara för det regionala arbetet
med kulturarvet och kulturmiljön.
Länsmuseerna kan också få verksamhetsbidrag
för museipedagogernas arbete.

Forskning på de centrala museerna
Kulturrådet ger också bidrag till de centrala museerna.
Bidragen är främst till för forskning
om museernas samlingar.

Utställningsgaranti
Kulturrådet ansvarar för den statliga utställningsgarantin.
Utställningsgarantin ska betala
för skadade eller förstörda föremål.

Arrangörer som ordnar tillfälliga utställningar
som visas i Sverige
kan söka utställningsgaranti.

Header logo