Bidrag till musik

Kulturrådet ger bidrag
till landsting och regioner,
till regionala och lokala orkestrar,
ensembler, grupper och till föreningar
som ordnar konserter.

Kulturrådet ger också bidrag
till fonogramproducenter
för inspelad musik
och till internationellt kulturutbyte.

Det är bara institutioner, organisationer och grupper
som kan få de här bidragen av Kulturrådet.

Bidrag till regional musikverksamhet
Landsting och regionförbund kan söka det här bidraget
som är till för att regionerna ska
kunna ha ett professionellt musikliv.

Utvecklingsbidrag till regional musikverksamhet
Institutioner som får verksamhetsbidrag av Kulturrådet
kan söka utvecklingsbidrag.
Bidraget är för projekt
utanför den vanliga verksamheten.
Det kan till exempel vara
arbete för att få ny publik,
turnéer, eller samarbete mellan olika konstformer.

Samverkan med komponister
Scenkonstinstitutioner, länsmusikorganisationer,
grupper och arrangörer kan söka det här bidraget.
Meningen med bidraget är
att försöka öka beställningen av nya verk
och för att kunna anställa komponister.

Verksamhetsbidrag till fria grupper
Fria grupper kan få både verksamhetsbidrag
och bidrag till särskilt angivna ändamål.
Musikgrupper som har musiken som yrke
kan söka bidraget.
Bidraget är främst till för
att grupperna ska kunna turnera i Sverige.

Bidrag till musikarrangörer
Arrangörer som har en omfattande, varaktig
och regelbunden konsertverksamhet
kan söka det här bidraget.
Bidraget är till för att vi ska ha musikalisk mångfald
i hela landet.

Fonogramstöd
Svenska fonogramproducenter
kan söka det här bidraget.
Bidraget är både stöd för att producera
och för att marknadsföra fonogram i Sverige
och i andra länder.
Fonogram är ett samlingsnamn
för grammofonskivor, ljudband
och andra inspelade ljud.

Fonogramstödet är till för
att vi ska kunna ha ett allsidigt utbud
av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram.

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse
Vissa kulturpolitiskt intressanta aktörer
inom bland annat musikområdet
som anges i regleringsbrevet,
kan få det här bidraget.
Bidraget är till för att vi ska kunna ha
mångsidig kulturverksamhet med hög kvalitet.

Internationellt kulturutbyte
Internationella kulturutbyten som till exempel turnéer,
gästspel och samproduktioner, i Sverige och utomlands
kan få det här bidraget.
Det går att få bidraget för resor
och för att kunna genomföra samarbetsprojekt.

Header logo