Så här söker du bidrag

Institutioner, organisationer och grupper
kan söka bidrag av Kulturrådet.

Så söker man bidrag

De flesta bidrag går att söka
under en bestämd tid.
Om du kan,
ska du lämna din ansökan om bidrag
i vår onlinetjänst på internet.
Om du inte kan skicka ansökan online
är det bra om du skickar ansökan som e-post.

När du söker bidrag
använder du ansökningsblanketten
som du kan ladda ned
från webbplatsen www.kulturradet.se 
och skicka till e-postadressen: kulturradet@kulturradet.se.

Du ska aldrig skicka ansökan om bidrag
till enskilda handläggare.

Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.
Om du skickar din ansökan med e-post
behöver den inte vara underskriven.

Mer information om ansökan,
ansökningsdatum och ansökningsblanketter
finns under de olika bidragen.

Header logo