Bidrag till scenkonst

Inom scenkonsten ger Kulturrådet bidrag
till regionala och lokala institutioner
och till fria aktörer.

Teater och dans har tidigare varit uppdelade
i olika sorters bidrag.
Här har vi samlat dans, teater,
cirkus och performance
i vad vi kallar scenkonst.

Verksamhetsbidrag till scenkonstinstitutioner
Bara de regionala och lokala dans-,
musik-, musikteater- och teaterinstitutioner i Stockholms län
som är utpekade i Kulturrådets regleringsbrev
kan få bidraget.

Utvecklingsbidrag till scenkonstinstitutioner
De scenkonstinstitutioner som får
statligt verksamhetsbidrag direkt av Kulturrådet
eller från samverkansmodellen
kan söka det här bidraget.

Meningen med bidraget är
att projekt utanför den vanliga verksamheten
ska kunna genomföras.

Bidrag till den fria scenkonsten
Professionella fria aktörer inom scenkonstområdet
kan söka projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Stödet omfattar både produktion, presentation
och främjande.

Samverkan med komponister
Scenkonstinstitutioner, länsmusikorganisationer
och fria aktörer kan söka bidragen.
Bidraget har som mål
att stimulera beställning av nya verk
och att anställa komponister.

Header logo