45-minuters seminarier

Torsdag den 25 september

11.00–11.45 Den oumbärliga humanisten

Lyssna på seminariet

Humanistens kompetens blir allt viktigare i en global värld där demokrati och yttrandefrihet inte är självklarheter och där miljöfrågor och konflikter är tickande bomber. Hur kan humanister skapa en bättre värld?

Medverkande: Sverker Sörlin, författare och professor i idéhistoria, Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier, Helen Fuchs, fil dr i konstvetenskap och medlem i tankesmedjan Humtank, samt Ulrika Knutson, journalist och författare.

Moderator: Daniel Sandström, litterär chef och förläggare Albert Bonniers Förlag.

Arr: Kulturrådet, Riksbankens jubileumsfond och Humtank

Sal: K3

12.00–12.45 Barns rätt till kultur fyller 25 år!

Vision och verklighet

Lyssna på seminariet

FN:s barnkonvention fyller 25 år och vad har i praktiken hänt under den tiden? Illustratören och författaren Pernilla Stalfelt och poeten Daniel Boyacioglu arbetar med barn och unga. Pernilla Stalfeldt har i boken Alla barns rätt förenklat barnkonventionen så att barn själva kan förstå. Stämmer deras arbete och verklighet överens med visionen som formuleras i barnkonventionen? Unicefs programchef Christina Heilborn har lång erfarenhet av arbete med att säkerställa barns rätt och Sylvia Blomberg är en av författarna till rapporten Barnkonventionen – läpparnas bekännelse?. Vilka slutsatser drar de av barnkonventionen efter 25 år?

Ett samtal om hur vi säkerställer barns rätt till kultur under ledning av Benny Marcel, avdelningschef Konst och kultur, Kulturrådet.

Arr: Kulturrådet

Sal: K3

15.00–15.45 Barbro Lindgren – mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2014

Lyssna på seminariet

”Barbro Lindgren är en litterär nydanare. Hon har med språklig djärvhet och psykologisk nyansrikedom förnyat inte bara bilderboken för de allra minsta utan också den absurda prosaberättelsen, den existentiella barndikten och den realistiska ungdomsskildringen. Med absolut gehör gestaltar hon såväl ljusa lyckoögonblick och lekfulla upptåg som livets gåtfullhet och dödens närhet.”
Juryns motivering.

Barbro Lindgren är mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2014. Möt henne i ett samtal om fantasins, frihetens och författandets villkor med juryledamoten Maria Lassén-Seger, barnlitteraturkritiker och bibliotekarie vid Åbo Akademi.

Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA

Sal: K1

17.00–17.45 Läsning som vapen

Lyssna på seminariet

Läskunnighet är en nyckel till kunskap och en väg att lära sig behärska språkets och retorikens alla nyanser. Idag talas det om vikten av läsning, men vilken litteratur? Finns det farlig läsning? Kan det skrivna ordet bidra till att bryta utanförskap? Panelen diskuterar olika sätt att stärka Sverige som kunskapsnation, överbrygga kunskapsklyftor och bidra till att främja utbildning och bildning.

Medverkande: Johan Svedjedal, författare och professor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi, Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap och Rasmus Fleischer, författare och fil dr i historia.

Moderator: Johanna Lindbäck, författare och Sveriges läsambassadör.

Arr: Kulturrådet, Riksbankens Jubileumsfond och UR

Sal: K3

Fredag den 26 september

10.00–10.45 E-bokens ljusa framsida och praktiska baksida

Lyssna på seminariet
Se seminariet på UR Play

IT-aktivister, amerikanska lobbyister, litteraturfrämjare och kulturentreprenörer är duktiga på att framhålla e-boksmediets möjligheter. Men vilka praktiska baksidor har e-boken för aktörer inom bokbranschen? I e-bokens utveckling sammanstrålar angelägna frågor om upphovsrätt, juridik, teknologi och pedagogik som bör belysas ur ett kritiskt granskande perspektiv.

Medverkande: Ann Steiner, docent i förlags- och bokmarknadskunskap, Lunds universitet, Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen, Gunnel Stjernvall, samordnare för e-böcker på Kungl. biblioteket, och Katarina Dorbell, ansvarig för Barnens bibliotek.

Moderator: Signe Westin, enhetschef Litteratur och läsfrämjande, Kulturrådet.

Arr: Kulturrådet och Kungliga Biblioteket

Sal: K2 

12.00–12.45 Vem för romernas talan?

Lyssna på seminariet

I dagens majoritetssamhälle ser vi en tendens och ett behov av att identifiera språkrör. Men vilken effekt har det? Kanske rösterna som hörs helt enkelt tillfredsställer majoritetens behov och hörs på majoritetens villkor. Vem har tolkningsföreträde, på vems villkor förs samtalet, vilken är målgruppen? Vilket Sverige beskrivs idag och vilka romska röster tar plats på egna villkor?

Medverkande: Diana Nyman, expert/sakkunnig i romska frågor, Bagir Kwiek, författare och ordförande i föreningen Romer för kulturell utveckling, och Gunnar Bolin, journalist Sveriges Radios kulturredaktion.

Moderator: Lawen Mohtadi, journalist och författare.

Arr: Kulturrådet

Sal: J1

13.00–13.45 En ny bibliotekslag – hur fungerar den?

Lyssna på seminariet

Den nya bibliotekslagen ska främja litteraturens ställning, men hur tänker biblioteken omsätta den i praktiken? Och vad blir skillnaden i och med den nya lagen? På vilket sätt visas förändringarna och hur manifesteras lagen i de regionala biblioteksplanerna? Vilken betydelse har förändringarna för samhället, dess invånare och för bibliotekens besökare?

Medverkande: Elisabet Ahlqvist, handläggare på KB, Marita Mattsson Barsk, bibliotekschef Haparanda, Lisa Petersen, bibliotekschef Mälardalens högskola och Birgitta Markusson, länsbibliotekschef Norrbotten.

Moderator: Martin Engman, jurist, Svensk biblioteksförening

Arr: Kulturrådet och Kungliga biblioteket

Sal: K1

Header logo