Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker! Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

Nu går det att logga in på Läromedia och beställa böcker! Inloggningsinformation har skickats till de e-postadresser som lämnats till Kulturrådet i samband med att leveransadresser och fördelning av bidraget skickades in. Varje förskola kommer även att få en tryckt broschyr angående projektet där utbudet presenteras.

För frågor kring inloggning och beställningsförfarandet vänligen kontakta LäroMedia på bokgavor@laromedia.se

Handledning om högläsning
Under våren får alla förskolor en handledning om högläsning samt en affisch skickat till sig gratis tillsammans med bokbeställningarna. Både handledningen och affischen kan också laddas ner och skrivas ut. I väntan på att handledningen och affischen är tryckt, kan du titta på eller skriva ut dem på vår webb. De förskolor som får sina böcker levererade innan detta material är klart får handledningen skickad till sig i efterskott.
Läs och ladda ner handledningen

Beställt en tryckt version av affischen (70 x 100)

Dessutom finns det en mängd informationsmaterial om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till genom Bokstart-webben. Bokstart är en nationell satsning som drivs av Kulturrådet och vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
www.bokstart.se

 

UPPDRAGET

I november fick alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Detta är ett engångsuppdrag och omfattar 50 miljoner kronor.  
 
Kulturrådets uppdrag innebär att vi ska

 • erbjuda ett brett urval av titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet görs utifrån verkens kvalitet och tar hänsyn till barns olika förutsättningar.  Det är böcker inom olika genrer och olika språk, inklusive minoritetsspråken.
 • göra så att förskolorna får titlarna distribuerade till sig utan kostnad.
 • tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan och informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till.      
    
 • främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet.
Utbetalning och beställning
 • Vi betalar ut pengar till kommunerna baserat på antal förskoleenheter/kommun. Det gäller både kommunala och fristående förskolor, dock ej öppna förskolor.
 • Förskolorna kommer att kunna lägga beställningar (via webbshop direkt till leverantör) under våren utifrån ett bestämt belopp som inte får övertrasseras.
 • Leverantören samlar ihop fakturorna och fakturerar kommunerna, men paketen distribueras till respektive förskola, om kommunerna inte önskar något annat.
 • En rekvisition med utbetalning skickades ut i mitten av november.
 • Bokbeställningarna kommer gå att göra fram till 15 april 2019.

Om satsningen på litteraturfrämjande insatser i förskolan
Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel läslyftet och Bokstart.

Webbinarium

Tisdagen den 20 november arrangerad vi ett webbinarium om Bokgåvor i förskolan. Här kan du som missade tillfället se sändningen i efterhand.

 

Header logo