Suzanne Hedström Foto: Sandra Johansson

Frustration ledde till Europeiskt samarbetsprojekt

Moomsteatern är ”leading part” i samarbetsprojektet Crossing the line som genomförs med finansiering från EU-kommissionens stödprogram Kreativa Europa. Verksamhetschef Suzanne Hedström Hellberg berättar om hur projektet startade och hur det går nu.

Moomsteatern är en professionell fri teater i Malmö med en fast anställd ensemble på sju skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Redan från början utgick verksamheten från en egen konstnärlig idé med egna, unika ramar. Målet var inte att arbeta terapeutiskt eller socialt med teater utan inriktningen har hela tiden varit att göra konstnärliga produktioner. För att nå dit har teatern fått skapa egna arbetsmetoder och har i mycket liten utsträckning haft andra grupper för att jämföra sig med, berättar Suzanne Hedström Hellberg.

Verksamheten har funnits länge och utvecklats längs vägen men efter hand märktes ett behov av ny inspiration, konstnärlig input och nya organisatoriska idéer. Man längtade efter att träffa jämförbara verksamheter, få se vad andra gör och hur de möter problem och utmaningar som liknar dem teatern jobbar med, och så självklart att få möta publiken ute i Europa. Men det saknades pengar för att få tid och möjlighet till ett sådant undersökande arbete.

Världsmöte i Washington startpunkten

Teaterns konstnärliga ledare inbjöds att medverka vid det internationella mötet Assessing  the Future of the Field arrangerat av den internationella organisationen Very Special Arts vid John F Kennedy Centre for the Performning Arts i Washington år 2012. Många deltagare visade ett stort intresse för Moomsteatern eftersom det förmodligen är den enda teatern i världen som har en fast, heltidsanställd ensemble med intellektuella funktionsnedsättningar. De flesta arbetar i en daglig verksamhetsliknande form ibland kombinerat med korta projektanställningar. Vid mötet i Washington deltog några andra grupper som liksom Moomsteatern inte främst jobbar utifrån pedagogiska och sociala och ambitioner utan har det konstnärliga arbetet i fokus.  Det var bland andra Compagnie de l´Oiseau-Mouche i Frankrike och Mind the Gap i England.

– Det var en riktig kick för oss, berättar Suzanne. Det finns andra som tänker som vi! Äntligen några vi kan bolla med och lära oss av!

De andra grupperna var lika entusiastiska och många samtal startade i Washington. Vid hemkomsten kändes det frustrerande att ha hittat både samtalspartners och en utvecklingsväg men inte ha de ekonomiska musklerna att genomföra något fortsatt arbete. Man började ändå direkt att försöka hitta ett forum för grupperna att ses och utveckla ett gemensamt nätverk och samarbete. Moomsteatern har tidigare jobbat med ett arbetsmarknadsprojekt, Equal med stöd genom den Europeiska Socialfonden. Det kändes först inte lockande att söka ett nytt stöd från EU men när Suzanne satte sig in i förutsättningarna för ett projekt inom Kreativa Europa förstod hon att här fanns den möjlighet de letade efter.

Tre aktörer inom den kulturella sektorn från tre olika länder med ett tydligt gemensamt behov skulle kunna söka stöd för ett mindre samarbetsprojekt. Efter lite diskussioner, funderingar och med löftet att Moomsteatern skulle gå in som huvudansvarig projektledare så gick Compagnie de l´Oiseau-Mouche och Mind the Gap med på att göra en gemensam ansökan till Kreativa Europa. Detta gjordes också i början av mars 2014.

Positivt besked

I augusti 2014 kom beskedet att Crossing the line beviljats stöd och i december samma år genomfördes det första stora partnerskapsmötet i Malmö med både konstnärlig och administrativ personal från alla tre grupper. Som projektledare ansvarade Moomsteatern för upplägget och styrde mötet. Dessutom deltog enligt plan även Jonathan Meth, regissör, dramaturg, manusbearbetare och lärare vid Goldsmith University i London. Hans uppgift är att vara det man definierat som projektdramaturg för att hålla ett öga på projektet med ett ovanifrånperspektiv och ställa de relevanta frågorna. Han har stor erfarenhet från andra EU-projekt, kunskap inom området även vad gäller forskning, talar flytande franska och engelska och är med i flera internationella nätverk. Suzanne beskriver att det innebar en viss ekonomisk risk eftersom Jonathan började arbeta för projektet redan innan det beviljats stöd.

– Vi  insåg redan från början vikten av en fristående part dels för att undvika att var och en skulle landa enbart i sin egen verksamhet. Det behövs någon som kan se och formulera gemensamma frågeställningar och lärdomar och se till att projektet går framåt som det var tänkt. Det han sammanställer kommer förstås också vara en oerhört viktig del av slututvärderingen.

Arbetet går enligt plan

I dagsläget ligger man i stort sett i fas med den ursprungliga planeringen. Några mindre förändringar har gjorts och godkänts av EACEA (myndighet under EU Kommissionen som är ansvarig för programmet Kreativa Europa). Tre workshopar har genomförts, en i varje land och med olika fokus. Här har teatrarna äntligen fått det man suktat efter – tid och möjlighet för samtal och bollplank med andra med liknande erfarenheter om än med olika förutsättningar och ramar. Det har varit ett konkret kunskapsutbyte och utvecklingsarbete. En gemensam digital plattform har också öppnats och kommer att fyllas på av parterna allt eftersom.

Under projektperioden producerar parterna också varsin egen föreställning som är tänkt att vara representativ för varje teaters sceniska uttryck och särart. Den 23–27 januari 2017 genomförs en gemensam festival i Roubaix i Frankrike där allas produktioner visas. I samband med festivalen kommer förstås samarbetsprojektet att presenteras men de genomför också ett antal konstnärliga och politiska rundabordssamtal, seminarier och workshops. (För mer information se Crossing the line).

Vad parterna får ut av samarbetsprojektet

Inom Kreativa Europa lägger man stor vikt på publikutvecklingsarbetet. Här lär sig teatrarna mycket av varandra. Själva medverkan i EU-projektet i sig verkar också ge en högre status för grupperna generellt – i branschen men också i media vilket innebär att man når ut mer. 

Moomsteatern får ut mycket av samarbetsprojektet och ångrar inte att de gått in som projektledare. Inte minst har de fått en fräsch blick på den egna verksamheten och vågat ställa helt nya frågor till sig själva. Samarbetsprojektet har till exempel redan påverkat arbetet med fortbildning för ensemblen.

– Vi lägger mycket tid på att fundera på själva skådespelaryrket. Vad innebär det? Vad krävs och var går gränserna för vad som kan krävas? Projektet har både inneburit ett ifrågasättande och samtidigt ett lyft att se vilka möjligheter och egna styrkor och svagheter vi har. Det blir en ny skärpa i hur man ser på sig själv som grupp. Vi har fått nya konstärliga idéer och en ny tydlig riktning för hur Moomsteatern ska arbeta vidare som teater.

Suzannes medskick till andra aktörer som funderar på Kreativa Europa är tydlig:

– Många är onödigt rädda för att vara med i ett EU-projekt. Det viktiga som man ska ha med sig är en genuin och genomarbetad idé för vad man vill uppnå samt vetskapen att administrationen tar mycket mer tid än man tror. Men det är det värt!

Suzanne ser redan både behov och substans för en fortsättning och fördjupning av projektet. Genom nätverksarbetet så har fler grupper, offentliga bidragsgivare och andra intressenter både i och utanför Europa upptäckt de tre teatrarna och deras arbete. Det är mycket möjligt att de gör en ny ansökan för ett längre och större samarbetsprojekt – kanske redan innan det första avslutats.

Den 18 maj kanske vi får höra mer om detta. Kulturrådets Kreativa Europa Desk håller då ett seminarium på Bibu – scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg med Suzanne Hedström Hellberg från Moomsteatern i Malmö och Sara Myrberg från Teater Tre i Stockholm för ett samtal om deras erfarenheter av att jobba med stöd av programmet.

Fakta:
Projekttitel:
Crossing the line
Projektledare: Moomsteatern
Partners: Art et Education Compagnie de l´Oiseau-Mouche (Frankrike) och Mind the Gap (Storbritannien)
Konstområdet: Scenkonst/teater
Period: 2014–2017 (29 månader)
Beviljat belopp: 200 000 euro
Total omsättning: 333 333 euro inklusive parternas självfinansiering

Header logo