Bild från ett delprojekt inom "Europe Grand Central".

Kulturcentrum i Dalsland leder projekt

I det gamla bruket i byn Fengersfors i norra Dalsland finns kulturcentrumet Not Quite. De är projektägare för det europeiska samarbetsprojektet Europe Grand Central som får stöd av Kreativa Europa.

Projektet Europe Grand Central genomförs med ytterligare sex organisationer och syftar till att utveckla metoder för inkludering. Hur kan man skapa mötesplatser där människor blir nyfikna på varandra och hittar gemensamma referenspunkter mellan väldigt olika typer av upplevelser?

- Vi använder konst och kultur för att möjliggöra samtal, säger projektledaren Marcus Haraldsson.

- Nu när vi alla är mitt uppe i projektets andra år, och förverkligandet av den långa raden av aktiviteter som vi planerade, så ser vi att den gemensamma metaforen och standardiserade portalen inte inskränker våra olika arbetssätt utan binder oss samman på ett produktivt sätt.

I projektet vill man ta vara på resan som allmänmänsklig akt och hoppas på så vis få syn på gränsöverskridanden som ständigt görs, men även skapa nya sorters gränsöverskridanden. Resan kan ske mellan ett här och ett där, över gränser som är både förgängliga och eviga. Den kan ske mellan syn och hörsel, historia och nutid. Med mera.

Alla konstnärliga projekt loggas i samarbetsprojektets portal som kommer att presenteras i form av ett bokningssystem för resor där du som besökare kan botanisera fritt, välja avgång, och därmed resa. Sommaren 2016 öppnas portalen för alla organisationer som jobbar för inkludering - där kan de logga sina arbeten som genomförda, pågående och möjliga projekt.

Sociala aspekter

Not Quite har fokuserat på att utforska gränsen mellan trasig och användbar och genomför workshops i att laga trasiga cyklar, skor, och redskap i Åmål. De bjuder in både nya och gamla svenskar och metoderna för både inbjudningar och lagande blir en av många avgångar i bokningssystemet.

I den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Pilastro i Bologna, Italien, utforskar en av partnerorganisationerna gränsen mellan historia och nutid genom att ta fram ett arkiv av intervjuer med invånarna. Med arkivet som artefakt och metod skapas nya berättelser om platsen och en annan historieskrivning blir möjlig. På flera platser, i Åmål, i polska Lublin, på en järnvägsstation i Aten, och på ett konstcenter i tyska Bremen (och förhoppningsvis på många fler platser), sitter snart interaktiva stationer där besökare kan berätta om sina egna gränskorsningar. Allt skapat av olika partnerorganisationer inom Europe Grand Central.

– Att arbeta internationellt bryter isoleringen som lätt infinner sig, särskilt för ett samtida kulturhus på glesbygden som Not Quite. Visst gör det skillnad när vi tar oss utanför Fengersfors, till olika platser i Västra Götalandsregionen, men det ger också energi att veta att kollegor på olika platser i Europa arbetar mot samma mål som oss. Ett arbete som vi dessutom har en välfungerande och mycket inspirerande struktur för, säger Marcus.

De sociala aspekterna av projektet har blivit ännu tydligare i spåren av ekonomisk kris i Grekland och flyktingsituationen i och med kriget i Syrien, som ställer frågan om gränsöverskridande resor på sin spets.

– Eftersom det inte finns några pengar att tala om för kulturprojekt i Grekland så har vi fått fördela våra projektpengar i solidaritet med våra grekiska kollegor. Och med den franska Roberto Cimetta-fonden som deltagande partner så har vi också residenser hos de deltagande kulturhusen för konstnärer från länder som Ukraina, Libanon, Egypten, Palestina, Tunisien och Marocko. Konstnärerna utforskar gränser mellan exempelvis Arabvärlden och Europa, mellan krig och fred, eller mellan flykting och migrant.

Motgångar och passion

Not Quite har arbetat internationellt i många år men Europe Grand Central är det i särklass största, och även det första projektet, som får stöd av Kreativa Europa. Det är via Trans Europe Halles, ett befintligt nätverk för fristående kulturhus, som de deltagande partnerorganisationerna fann varandra. Not Quite är initiativtagare, koordinerar arbetet och samarbetsprojektet har fått stöd som ett mindre samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa. Vägen fram till erhållet bidrag var kantat av motgångar som de lyckades vända till sin fördel.

– Första gången vi sökte stöd fick vi avslag med en välmotiverad och grundlig kritik av vår ansökan, säger Marcus. Vi skrev om den utifrån kritiken och den följande ansökningsomgången gick det vägen. Även om det har inneburit mycket pappersarbete så är alla frågor i ansökningen rimliga och relevanta, särskilt eftersom det handlar om skattepengar. I slutändan innebär det noggranna förarbetet att projektet blir bättre när man sedan skrider till verket.

Ett genuint intresse för att genomföra projektet i den egna organisationen är något som Marcus anser vara fundamentalt, oavsett varifrån finansieringen slutligen kommer ifrån. Det är viktigt att börja med projektet och den egna verksamheten, inte med ansökningskriterierna.

– Eftersom att Kreativa Europa är väldigt specifika kring vad de finansierar så är det svårt att formulera om det man vill göra så att det matchar kriterierna. Då blir det lätt en krystad pappersprodukt, säger Marcus. Men om man ser att kriterierna passar så ligger den verkliga utmaningen i att ha en bra idé, att få med andra på tåget, och att sedan hålla ihop kring en gemensam vision. Mervärdet ligger i att få göra det man känner passion för.

Fakta: Europe Grand Central

Projektägare: Not Quite (Sverige)

Partners: Kulturzentrum Schlachthof (Tyskland), Laminarie/DOM La Cupola del Pilastro (Italien), Vyrsodepseio/ODC Ensemble (Grekland), European Foundation for Urban Culture (Polen), Roberto Cimetta Fund (Frankrike), Trans Europe Halles (Sverige).

Konstområde: Konstområdesövergripande

Beviljat belopp: 200 000 euro

Kontakt: Not Quite

Adress:

Fabriksvägen 2, 662 95,Fengersfors

mail: info@notquite.se

Telefonnummer: 0532 233 88

Projektledare: Marcus Haraldsson

Mailadress: marcus@haraldssonfoto.se

Header logo