Umeås litteraturfestival Littfest

"Vi kan spänna bågen över den samtida Europeiska poesin"

I samband med kulturhuvudstadsåret 2014 ordnade Umeås litteraturfestival Littfest så att den turnerande utställningen What’s the point of Poetry, kurerad av Literaturwerkstadt i Berlin, gjorde ett stopp i staden. För Erik Jonsson, en av arrangörerna av Littfest, blev det en dörröppnare till poesifestivaler i Europa. Därefter anslöt Littfest som den enda nordiska litteraturfestivalen till den europeiska plattformen Versopolis som är finansierad av Kreativa Europa.

– Vi är väldigt stolta över att vara med i Versopolis, säger Erik. Att ingå i ett sammanhang med de äldsta och främsta poesifestivalerna i Europa har utvecklat Littfest. Versopolis har kommit att bli en oumbärlig del för oss som gör att vi kan spänna bågen över den samtida europeiska poesin.

Efter två år består Versopolis just nu av tolv deltagande poesifestivaler över hela Europa. Bland många är Struga Poetry Evenings i Makedonien, en av de äldsta poesifestivalerna i Europa, och prominenta Ledbury Poetry Festival i England med i plattformen som drivs av organisationen Beletrina i Slovenien. Syftet är att göra samtida europeisk poesi tillgänglig på andra språk och platser. Versopolis är både en portal för att presentera intressanta poeter och ett sätt att internationalisera litteraturfestivaler med besök av poeter för samtal och läsning. Initialt nominerar varje deltagande festival en handfull poeter till plattformen, ordnar översättningar och redaktionellt material för presentation i plattformens portal. När varje festival sedan planerar sitt program så bjuder de in poeter från andra länder som redan valts ut av de andra festivalerna. Resor, boende, tryck, marknadsföring med mera finansieras av plattformen. På så vis tillhandahåller festivalerna varandra med ett kunnigt urval av samtida poeter med verkshöjd från hela Europa. Jämte ett festivalbesök av en poet översätts också hens poesi till det mottagande landets språk som delas ut gratis på festivalen.  

– Versopolis sänker tröskeln till internationell poesi för festivalbesökarna, säger Erik. Målet är att poeter från andra länder ska komma till festivalerna som jämlik och på samma villkor som landets poeter. Mottagandet blir mycket bättre, från oss som arrangörer men främst från publiken som har direkt tillgång till både poesin och poeten ifråga. Med tanke på att poesin lever på marginalen och alltid har svårt att nå ut så ökar Versopolis poesins spridning och poeternas mobilitet. De får ny publik och publiken får i sin tur nya impulser och en vidgad blick på vad poesi är och kan vara. Det öppnar ögonen på alla inblandade.   

För poeternas del innebär Versopolis inte bara att de blir anlitade och översatta utan en vidare målsättning med plattformen är att skapa kontaktytor mellan besökande poeter och förlagsbranschen. Exempelvis har Rámus förlag i Sverige översatt och gett ut diktsamlingar av Katja Perat från Slovenien och Tom Van de Voorde från Belgien efter poeternas besök på Littfest. Erik säger att de också har professionaliserats som arrangörer. Möjligheten att bygga relationer med kollegor i Europa resulterar inte bara i ett utbyte av poesi utan också av erfarenheter vilket leder till ökad expertis och en bättre festival.

– Nu känns det självklart att jobba internationellt inom ramen för Versopolis eftersom det har gjort det möjligt för oss att komma bort från upprepandet av internationella författarskap som alla redan känner till. Istället lyfter vi fram nyskriven poesi av levande poeter. Responsen som vi har fått från publiken bekräftar vår upplevelse av att samtida och översatt poesi behövs eftersom det introducerar nya resonemang och perspektiv. I förlängningen vitaliserar det poesiklimatet i Sverige. 

Littfest har kommit att förlita sig på plattformens resurser. Erik poängterar att det också är administrativt mödosamt att arbeta internationellt varför det måste kännas motiverat även betraktat utifrån den befintliga verksamhetens målsättningar. Festivalens övergripande ambition är att nå så många som möjligt och det åstadkommer de med ett utbud som är högt och lågt, brett och smalt, och där är Versopolis av stor betydelse.

– En ambition med Littfest är att publiken ska upptäcka litteratur som de annars kanske inte kommer i kontakt med och därför passar de höga topparna som Versopolis medför perfekt, säger Erik. Och på ett sätt är det nyttigt att man måste lägga ned så pass mycket arbete i det administrativa för då ser man också till att ta vara på alla möjligheter som erbjuds inom plattformen. På det stora hela är det en utveckling av festivalen till ett ganska lågt pris.

Versopolis har också lanserat nättidskriften Versopolis: the European Review of Poetry, Books and Culture som en motsvarighet till London Review of Books men med fokus på kontinenten. Ambitionen är också att förlänga plattformens projekttid med förhoppningen om att fler festivaler ansluter sig. Målsättningen är att vara den europeiska portalen som täcker det som händer just nu på det europeiska poesifältet.

– Om man funderar på att börja arbeta internationellt genom Kreativa Europa så ska man undersöka det ordentligt innan, säger han. Nu när vi har byggt upp ett nätverk av oberoende litteraturfestivaler så har poesivärlden blivit både större och mindre.

Fakta: Versopolis

Projektägare: Beletrina (Slovenien)
Partners: Le printemps des Poètes (Frankrike), Hausacher Leselenz (Tyskland), Ars Poetica (Slovakien), Genoa International Poetry Festvial (Italien), Littfest (Sverige), Instytut Kultury Miejskiej(Polen), Ledbury Poetry Festival (Storbritannien), Struski Veceri Na Poezijata (Makedonien), Poetinis Druskininkuruduo (Litauen), Felix Poetry Festival (Belgien), Goranovo Proljece (Kroatien), Literature & Wine Festival (Österrike), Dnevi Poezije In Vina (Slovenien).
Konstområde: Litteratur/poesi
Beviljat belopp: 841 806 euro

Kontakt Littfest
Littfest
Pilgatan 10
903 31 Umeå
Tel: 070 35 60 623 eller 072 74 54 655
Webb: www.littfest.se
E-post:

info@littfest.se

patrik@littfest.se

erik@littfest.se

viktor@littfest.se

Kontakt Versopolis
Beletrina
Borštnikov trg 2, Ljubljana, SI
Tel: +386 1 200 37 00
Webb: www.versopolis.com
E-post: versopolis@zalozba.org

INFORMATIONSTRÄFF

Den 8 juni arrangeras en informationsträff om stöd för plattformar respektive nätverk inom Kreativa Europa.

Header logo